Wetenschap

Publicaties

Een belangrijk speerpunt binnen de acute interne geneeskunde is de wetenschap, waarbij men zorg draagt voor het initiëren van wetenschappelijk onderzoek naar acute aandoeningen en organisatie van acute zorg. Op dit moment wordt er op verschillende vlakken wetenschappelijk onderzoek verricht. Hiernaast vindt u een selectie van recente publicaties:

  • Point-of-care echografie (POCUS)

    Tycho Olgers (UMC Groningen) is internist acute geneeskunde en differentiatie opleider, en richt zich op onderzoek op het gebied van point-of-care echografie (POCUS). De belangrijkste onderzoekslijnen zijn enerzijds scholing op het gebied van POCUS: Hoe zorgen we voor een efficient opleidingstraject voor POCUS in de interne geneeskunde? Van de eerste cursus tot en met het bekwaam worden via het EPA-systeem en daaruit volgend adequate en veilige patientenzorg. Daarnaast houdt hij zich bezig met optimaal hemodynamisch monitoring en resuscitatie op de SEH. Hoe kan POCUS bijdragen aan betere resuscitatie en welke toepassingen zijn daarvoor nodig? Kunnen we voorspellen en meten welke patienten baat hebben bij extra volume therapie?

    Bekijk hier de publicatielijst.

  • Diagnostische workup van de zich (sub)acuut presenterende internistische patiënt doelmatiger maken

    Martijn Bauer (LUMC) is internist-acuut geneeskundige-infectioloog. Zijn onderzoek heeft als doel de diagnostische workup van de zich (sub)acuut presenterende internistische patiënt doelmatiger te maken. Daar valt onderzoek naar point-of-care echografie onder en ook een efficiënter gebruik van anamnestische en fysisch-diagnostische gegevens in de diagnostiek. In het kader van het verkrijgen van betere gestructureerde anamnestische gegevens heeft hij aan de basis gestaan van de ontwikkeling van een software-applicatie die de arts-patiënt-communicatie analyseert en er gestructureerde data uit haalt. Dit leidde weer tot een interesse voor en betrokkenheid bij de toepassing van artificiële intelligentie in de klinische zorg, in het LUMC gebundeld in het zogenaamde CAIRElab.

    Bekijk hier de publicatielijst.

Wetenschapsbeurs

Komend jaar is er opnieuw de mogelijkheid om een subsidie voor een wetenschappelijk onderzoek binnen de acute geneeskunde aan te vragen. De NVIAG stelt hiertoe € 5.000,– ter beschikking voor de uitvoering van een nieuw wetenschappelijk initiatief op het terrein van de Acute Interne Geneeskunde, bij voorkeur door junior onderzoekers.

Op dit moment is er geen inschrijfmogelijkheid.