Wetenschap

Publicaties

Een belangrijk speerpunt binnen de acute interne geneeskunde is de wetenschap, waarbij men zorg draagt voor het initiëren van wetenschappelijk onderzoek naar acute aandoeningen en organisatie van acute zorg. Op dit moment wordt er op verschillende vlakken wetenschappelijk onderzoek verricht. Hiernaast vindt u een selectie.

 • Adverse outcomes in older medical emergency department patients

  Dr. Noortje Zelis is internist acute geneeskunde en verricht samen met een onderzoeksteam onderzoek naar “adverse outcomes in older medical emergency department patients”. Ze maakt hierbij gebruik van data van de prospectieve multicenter observationele cohortstudie: de Risk Stratification in the Emergency department iin acUtely ill older Patients (RISE UP) study, die acuut zieke ouderen includeerde in 2016-2017 in Zuyderland Medisch Centrum en Maastricht UMC+. Haar onderzoek richtte zich met name op het voorspellen van ongunstige uitkomsten (waaronder mortaliteit, verlies van zelfstandigheid, langdurige opname, opname op IC/MC en heropname en MACE) door middel van de klinische blik/intuïtie en biomarkers. Hierbij heeft zij ook een risicoscore voor 30-dagen mortaliteit kunnen ontwikkelen: de RISE UP score. De RISE UP score bleek niet alleen accuraat in het voorspellen van 30-dagen mortaliteit bij acuut zieke ouderen en COVID-19 maar ook bij de volwassen internistische SEH-populatie.

  In de toekomst zal zij verder onderzoek gaan doen naar het verder valideren van risicostratificatie scores waaronder de RISE UP score en naar MACE bij de internistische populatie. Hiernaast houdt zij zich ook bezig met ander onderzoek binnen de onderzoeksgroep acute interne geneeskunde in Maastricht UMC+.

 • Onderzoek naar verbetering van de spoedeisende en pre-hospitale zorg

  Suzanne Schol-Gelok (Albert Schweitzer ziekenhuis) is internist acute geneeskunde en klinisch farmacoloog en gepromoveerd op het gebied van de invloed van co-medicatie op de stolling. Momenteel richt zij zich echter op onderzoek naar verbetering van de spoedeisende en pre-hospitale zorg. In samenwerking met de ambulancedienst Zuid-Holland Zuid zijn diverse onderzoeken opgezet. Zo wordt gekeken of bepaalde medicatie (zoals actief kool of noradrenaline) meerwaarde hebben om bij specifieke indicaties reeds in de prehospitale fase toe te dienen. Ook wordt data gegenereerd voor de opzet van een in opzet landelijk reanimatieregister, en wordt een retrospectieve evaluatie uitgezet naar de over- en ondertriage van patiëntencategoriën bij de meldkamer. Overkoepelende gedachte is de prehospitale ambulancezorg en spoedeisende ziekenhuiszorg kwalitatief nog verder te verbeteren en verdere samenwerking te bevorderen. Daarnaast heeft zij ook onderzoek gedaan naar de rol van thuismonitoring vanaf de spoedeisende hulp tijdens de COVID-19 periode.

  Bekijk hier de publicatielijst.

 • Point-of-care echografie (POCUS)

  Tycho Olgers (UMC Groningen) is internist acute geneeskunde en opleider van de differentiatie, en richt zich op onderzoek op het gebied van point-of-care echografie (POCUS). De belangrijkste onderzoekslijnen zijn enerzijds scholing op het gebied van POCUS: Hoe zorgen we voor een efficiënt opleidingstraject voor POCUS in de interne geneeskunde? Van de eerste cursus tot en met het bekwaam worden via het EPA-systeem en daaruit volgend adequate en veilige patiëntenzorg. Daarnaast houdt hij zich bezig met optimaal hemodynamisch monitoring en resuscitatie op de SEH. Hoe kan POCUS bijdragen aan betere resuscitatie en welke toepassingen zijn daarvoor nodig? Kunnen we voorspellen en meten welke patiënten baat hebben bij extra volume therapie?

  Bekijk hier de publicatielijst.

 • Diagnostische workup van de zich (sub)acuut presenterende internistische patiënt doelmatiger maken

  Martijn Bauer (LUMC) is internist acute geneeskunde en internist-infectioloog. Zijn onderzoek heeft als doel de diagnostische workup van de zich (sub)acuut presenterende internistische patiënt doelmatiger te maken. Daar valt onderzoek naar point-of-care echografie onder en ook een efficiënter gebruik van anamnestische en fysisch-diagnostische gegevens in de diagnostiek. In het kader van het verkrijgen van betere gestructureerde anamnestische gegevens heeft hij aan de basis gestaan van de ontwikkeling van een software-applicatie die de arts-patiënt-communicatie analyseert en er gestructureerde data uit haalt. Dit leidde weer tot een interesse voor en betrokkenheid bij de toepassing van artificiële intelligentie in de klinische zorg, in het LUMC gebundeld in het zogenaamde CAIRElab.

  Bekijk hier de publicatielijst.

Wetenschapsbeurs

Op dit moment is het niet meer mogelijk om in te zenden voor de wetenschapsbeurs 2024.