Missie

Onze missie

Het realiseren van goede en gecoördineerde ketenzorg voor de multimorbide patiënt
met een acute en complexe zorgvraag.

Coördinatie van zorg in de acute zorg keten

Acute geneeskunde is een erkend aandachtsgebied binnen het specialisme interne geneeskunde. Acute geneeskunde is het onderdeel van de interne geneeskunde dat de onmiddellijke en vroege specialistische hulp verzorgt aan volwassen patiënten met een acuut (internistisch) probleem, zowel in het ziekenhuis, als op de spoedeisende hulp.

De internist acute geneeskunde is een breed opgeleide generalist, die beschikt over diepgaande kennis van acute interne aandoeningen. De internist acute geneeskunde heeft ruime diagnostische vaardigheden en kent de behandelingsmogelijkheden van de meest voorkomende acute aandoeningen.

Hij/zij is ervaren en getraind in de eerste beoordeling (triage) en behandeling volgens de ABCDE-principes van een acuut zieke patiënt. Verder is de internist acute geneeskunde specialist op het gebied van complexe patiënten met multimorbiditeit en polyfarmacie. Zie voor de opleidingseisen en eindtermen van de enkelvoudige differentiatie acute geneeskunde de informatiepagina op de website van de NIV.

Huidige situatie

De acute interne geneeskunde is een jong specialisme. Dit vak wordt in de ziekenhuizen steeds vaker uitgevoerd door antegraad opgeleide internisten acute geneeskunde en retrograad geregistreerde internisten acute geneeskunde, al dan niet ondersteund door andere internisten die affiniteit hebben met de acute interne geneeskunde. In diverse ziekenhuizen zijn zij tot 23.00 uur ’s avonds lijfelijk aanwezig voor supervisie op de SEH. Zij combineren de medische supervisie en logistieke coördinatie van de acute zorg op de SEH, de acute opnames via (indien aanwezig) de acute opnameafdeling, acute zorg op de overige verpleegafdelingen en de spoedpolikliniek.