Opleiding en fellowonderwijs

Omschrijving van het vakgebied

De acute geneeskunde is het onderdeel van de interne geneeskunde dat zich richt op de opvang en stabilisatie, diagnostiek en adequate aanvang van behandeling van patiënten met een acute presentatie van een inwendige ziekte en op de coördinatie en logistiek van deze zorg aan meerdere patiënten gelijktijdig.

De opleiding

De internist acute geneeskunde is deskundig op het gebied van de etiologie, diagnostiek en behandeling van acute geneeskundige aandoeningen. Meer specifiek beheerst de internist acute geneeskunde alle aspecten van de opvang, stabilisatie en eerste behandeling van acute geneeskundige problematiek, zowel op de spoedeisende hulp (SEH), de acute opname afdeling (AOA), op de verpleegafdeling als op de (spoed)polikliniek. Hij kent de indicatiestelling voor het verrichten van noodzakelijke aanvullende diagnostiek, rekening houdend met urgentie en timing.

Bekijk hier het opleidingsplan
Aanmelden voor de differentiatie
Vóór aanvang van de differentiatie moet je je aanmelden bij de sectie acute geneeskunde. Het aanmeldformulier vind je op de website van de NIV. Vergeet je niet ook gelijktijdig aan te melden bij de jNVIAG. Je ontvangt dan van ons een welkomstbrief met nog meer tips voor de start van je differentiatie.
Meld je aan!

Stagetips

Werken in een andere cultuur waar acute zorg anders georganiseerd is, kan een verrijking zijn van je carrière als acute internist. Op onderstaande stageplekken hebben onze collega-voorgangers positieve ervaringen opgedaan. Neem gerust contact met hen op voor vragen. Heb je zelf een tip voor een stage in binnen- of buitenland en wil je deze delen? Laat het ons weten via info@acuteinternisten.nl
Zowel je lokale opleider als de RGS, die advies zal inwinnen bij de NIV, moeten akkoord geven voor een buitenlandstage.