Over JNVIAG

Bestuur JNVIAG

De jNVIAG behartigt de belangen van de internist-acute geneeskunde in opleiding. Onze missie is bevorderen van kwalitatief goed onderwijs en opleiding, aansluitend bij wensen van de fellows, om ons klaar te stomen tot breed opgeleide, toekomstbestendige en vitale internisten-acute geneeskunde. Bestuursleden van de jNVIAG nemen zitting in het NVIAG bestuur, de sectie acute geneeskunde en verschillende commissies van de NVIAG.

Om de verbinding tussen fellows te bevorderen organiseren wij eenmaal per jaar de fellow-out dag waar naast onderwijs ook een gezellig samenzijn centraal staat. Tot slot proberen wij de internist-acute geneeskunde in opleiding te betrekken bij actuele thematiek en behartigen wij de beroepsbelangen van de jonge klare internist-acute geneeskunde.

Ons bestuur bestaat uit vijf enthousiaste internisten-acute geneeskunde in opleiding die allen een verschillende functie uitoefenen (voorzitter, secretaris, onderwijs, beroepsbelangen, algemeen bestuurslid/professionalisering).

Momenteel bestaat het bestuur uit Eliane Lucassen (voorzitter), Charlotte Schaap (onderwijs), Esmée Ettema (algemeen bestuurslid, professionalisering), Martje Visser (secretaris), Sten Deurvorst (algemeen bestuurslid).

Als jNVIAG zijn wij te bereiken door een mail te sturen naar jnviag@gmail.com of door contact op te nemen met een van onze bestuursleden.

Van links naar rechts: Eliane, Charlotte, Esmée, Martje, Sten.