Vandaag wordt er wereldwijd aandacht gevraag voor de behandeling en gevolgen van sepsis. Onder de #WorldSepsisDay delen mensen hun ideeën en initiatieven om de zorg voor patiënten met sepsis te verbeteren.

In Limburg wordt door het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) en acute internisten ketenbreed aandacht besteedt aan sepsis, door posters en zakkaartjes te verspreiden, niet alleen in ziekenhuizen, maar ook door het onderwerp bij huisartsen- en ambulanceposten onder de aandacht te brengen.

Meer informatie? Kijk op website van NAZL of op https://www.worldsepsisday.org/

Poster sepsis day nazl