Afgelopen 16 november was het zover: het 1e ToxEd congres te Rotterdam. Ruim een jaar hebben vele mensen gewerkt aan het tot stand komen van dit prachtige en veelzijdige toxicologie congres. De dag vond plaats in Lantaren/Venster, op de kop van Rotterdam Zuid. Mensen vanuit het hele land wisten het congres te vinden; de inschrijving was snel vol. Gezien de grote toeloop werd een tweede ronde toegangsbewijzen verstrekt, waarbij het bezoekersaantal nog verder steeg. Vanwege de overweldigende belangstelling moesten helaas toch nog mensen worden teleurgesteld. Wellicht kunnen zij volgend jaar alsnog aanwezig zijn.

 

De dag begon met Kees Kramer, farmacoloog uit het Radboud UMC. Hij vertelde over de algemene principes van intoxicaties en besprak de meest voorkomende toxidromen. Hij nam moeiteloos de plaats in van Douwe Dekker, farmacoloog uit het UMCU, die helaas door ziekte geveld was. Hierna kreeg Trevor Shine het woord, vanuit Groot-Brittannië te gast, om ons in te wijden in de drugs die worden gevonden bij enkele grote Britse festivals van afgelopen zomer. Daarnaast deed hij ook een boekje open over de gevonden drugs in gevangenissen.

Na de plenaire ochtend, kon in verschillende workshops verder worden ingegaan op recreatieve drugs. Zo besprak Martijn van Noorden wat je het beste kan doen bij GHB-onttrekking, nam Femke Gresnigt het excited delirium syndrome voor haar rekening en besprak Loes Terra verschillende recreatieve drugs en verslaving daaraan .

Na de workshops was het woord aan Mark Su, vanuit het New York City Poison and Control Center. Mark nam ons in sneltreinvaart mee door de intoxicaties met cardiale gevolgen. Zo besprak hij de “Tox bradycardia” en daarnaast kwamen ook intoxicaties met calciumantagonisten, bètablokkers en digoxine voorbij. Birgit Koch, apotheker in het Erasmus MC, nam ons mee door een casus en besprak de pitfalls bij diagnostiek naar Drugs of Abuse (DOA), waarbij ook kruisreactiviteit met andere middelen aan de orde kwam.

De 2e workshopronde konden de bezoekers kiezen uit polyfarmacie door Kees Kramer, wilsbekwaamheid bij een TS door psychiater Joris van der Vlugt en de rioolwateranalyses als spiegel van de samenleving door Pim de Voogt. Alle drie de workshops waren inspirerend en interactief en brachten discussies op gang tussen bezoekers en workshopleiders.

Na de 2e sessie workshops was er tijd voor eliminatie en antidota. Prabath Nanayakkara en Tanca Minderhoud, beide internist acuut geneeskundige aan de VU, testten onze kennis van antidota zoals folinezuur en methyleenblauw. De laatste plenaire lezing werd verzorgd door Tessa Bosch en Maarten Nuver, die aan de hand van een casus de farmacokinetiek van een lithium en TCA intoxicatie bespraken.

 

Na een koffiepauze was het tijd voor de laatste sessie workshops. Hierin vertelde Dylan de Lange over nieuwe eleminiatietechnieken bij intoxicaties. Marc Ruijten en Patricia Gerritsen vertelden vanuit verschillende perspectieven over cyanide-intoxicaties bij een huisbrand. Tot slot gaf Brenda de Winter een update over de highlights van IATDMCT.

Aansluitend werd de opgedane kennis getest in een quiz, die werd geleid door Rogier Quax en Alan Abdulla. De dag werd afgesloten met een gezellige borrel op de congreslocatie.

 

Dit 1e ToxEd congres werd door de vele deelnemers enthousiast ontvangen. Gedurende de gehele dag waren positieve reacties te horen. Gezien het overweldigende animo voor deelname aan dit congres en de grote mate van tevredenheid (door zowel bezoekers als organisatoren), komt er zeer waarschijnlijk een vervolg op deze dag! Houd de website in de gaten!