De missie van de acute internisten is: Het realiseren van goede en gecoördineerde ketenzorg voor de multimorbide patiënt met een acute en complexe zorgvraag. 

Voorzitter

N.V.I.A.G