Bestuur

Frits Holleman (voorzitter)
Charlotte van Noord (secretaris)
Rosanne Kranenburg (penningmeester)
Karin Kaasjager (algemeen lid)
Henry Jansen (algemeen lid)
Prabath Nanayakkara (toehoorder vanuit de sectie acute geneeskunde)
Maryse Besselaar (voorzitter Junior NVIAG)
 
Contact bestuur: info@acuteinternisten.nl