Annebel Govers zal per februari het bestuur van de DAM verlaten. Het bestuur zoekt vanaf februari 2014 een nieuw bestuurslid die tevens de rol van penningmeester in het bestuur wil vervullen. Voor verdere informatie en aanmelden kunt u voor 31 december contact opnemen met Hien van Leeuwen-Nguyen, LeeuwenTT@maasstadziekenhuis.nl. Op maandag 9 februari zal er tijdens de ALV een nieuw bestuurslid gekozen worden.