Zoals in de voorlaatste ledenvergadering besloten is, wil de vereniging een jaarlijkse beurs instellen ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de Acute Interne Geneeskunde. Om een reglement voor deze beurs op te stellen en om vervolgens de aanvragen te beoordelen wordt er een ‘beurscommissie’ in het leven geroepen. Op dit moment kent deze commissie slechts twee leden, Professor Harm Haak en ondergetekende. Wij hechten er echter sterk aan om deze commissie te versterken met twee of drie jonge acute internisten (of fellows), waarbij meer regio’s en ook perifere ziekenhuizen vertegenwoordigd zijn om de meest relevante onderzoeken te kunnen identificeren.
Mocht u belangstelling hebben om in de commissie plaats te nemen, dan graag een email aan ondergetekende. De geschatte tijdsinvestering is beperkt tot enkele uren per jaar.
 
Frits Holleman, f.holleman@amc.nl