Lange leerlijn acute geneeskunde

 

In maart 2018 heeft het concilium besloten dat de ‘’Leerlijn Acute Geneeskunde’’ een verplicht onderdeel wordt van de opleiding interne. De acute internisten zullen dit onderdeel grotendeels begeleiden.

Hoe ziet de leerlijn er uit? Jaar 1: Voorafgaande aan de eerste dienst is er een introductiestage op de SEH van 4-6 weken, waarbij de AIOS direct gesuperviseerd wordt aan het bed door een internist-acute geneeskunde of een internist met affiniteit voor acute zorg. Jaar 1-6: Voorafgaand aan elk dienstenblok is er aandacht voor  leerdoelen en competentieontwikkeling, zo krijgt de leerlijn een longitudinaal karakter.  De voortgang wordt bewaakt door de internist-acute geneeskunde. Als u nog niet op de hoogte bent, vindt u hieronder de beschrijving van de  ‘’Leerlijn acute Geneeskunde’’.

We verzoeken alle internisten acute geneeskunde actie te ondernemen om deze leerlijn in samenspraak met de opleider in het eigen ziekenhuis vorm te geven

NIVLeerlijnAcuteinternegeneeskundewebsite