Een 61-jarige patiënt, bekend met ernstig perifeer vaatlijden en een astma renale op basis van een origostenose van een functionele mononier een jaar eerder, presenteerde zich op de SEH in verband met pijn in beide armen en verminderde inspanningstolerantie met dyspnoe. Er werd een pocus “dyspnoe” gedaan van hart, longen en IVC. Onderstaande het beeld van de vena cava.

Hoe interpreteert u deze vena cava in het kader van de dyspnoe?

Toelichting casus
De echo toonde een wijde IVC (en ook zonder collaps bij deze patiënt). Rotatie van de probe van sagittaal naar meer transversaal toont een view van de levervenen. Deze zijn gedilateerd wat past bij verhoogde rechtsdrukken/rechtszijdig hartfalen. Het aspect van de venen lijkt het logo van Playboy (playboy bunny) of een eland, en staan dus wel bekend als het playboy bunny sign of moose head sign.

De patiënt uit de casus had verhoogde troponine T en NT-pro-BNP en werd overgenomen door de cadiologie voor verdere diagnostyiek en behandeling.

Ref: Xiang H, Han J, Ridley WE, Ridley LJ. Playboy bunny and moose head sign: Hepatic veins in congestive heart failure. J Med Imaging Radiat Oncol. 2018 Oct;62 Suppl 1:99-100. doi: 10.1111/1754-9485.44_12784. PMID: 30309097.