Een 70-jarige patiënte wordt opgenomen in verband met verwardheid en delier. Bij opname zijn er geen laboratoriumafwijkingen. Er wordt gedacht aan een virale encefalitis en er wordt gestart met aciclovir intraveneus. Na 24 uur opname treedt oligurie op met een acute nierinsufficiëntie. De vitale parameters zijn dan 110/55, pols 80 min, overige parameters normaal. U verricht een POCUS van de nieren. Welke afwijking ziet u?

Toelichting casus
Hier is het “Kidney sweat sign” te zien. Bij patiënten met (acute) nierinsufficiëntie wordt soms een kleine schil perirenaal vocht beschreven. Hoe dit ontstaat is onbekend, maar de hypothese is dat het een teken is van perirenaal oedeem. De bevinding is zowel bij echo, CT als bij MRI beschreven, waarbij de  In een serie in 1 ziekenhuis, waarbij retrospectief 550 echo’s van nieren/urinewegen werden bestudeerd, werd deze bevinding gezien bij 14% van de patiënten met nierfalen, waarbij het perirenale vocht bij de meeste gevallen bilateraal werd aangetroffen.

Bij onze patiënte was de hoeveelheid perirenaal vocht rechts duidelijk groter dan links. Het is onduidelijk of dit klinisch relevant is. De werkdiagnose was kristalnefropathie bij aciclovir, in combinatie met dehydratie. Patiënte is behandeld met intraveneus vocht.

https://nephropocus.com/2019/07/06/do-kidneys-sweat/

Lal, H., Yadav, P., Chellappan, A. et al. Perirenal fluid collection in renal parenchymal disease: the kidney sweat sign. Abdom Radiol 42, 1809–1810 (2017). https://doi.org/10.1007/s00261-017-1044-4

Perirenal lucency (“kidney sweat”): a new sign of renal failure. N A YassaM Peng, and P W Ralls \American Journal of Roentgenology 1999 173:4, 1075-1077

Indien u een mooie casus heeft die gedeeld kan worden, mail deze naar Tycho OlgersDe casus zal dan worden verwerkt in de volgende nieuwsbrief.