Op 7 en 8 juni 2023 vindt het jaarlijkse congres plaats, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Internisten Acute Geneeskunde met als onderwerp RHYTHM. We denken dat we dit jaar wederom een gevarieerd en inspirerend programma hebben samengesteld.

De NVIAG wil artsen en onderzoekers aanmoedigen om elkaar fysiek of online te ontmoeten en hun onderzoek op het gebied van acute geneeskunde te delen. Daarom nodigen wij je van harte uit om een abstract in te sturen voor het NVIAG congres 2023! Zowel case-reports als origineel onderzoek kunnen worden ingezonden.

Je kunt je abstract (voertaal: Engels) van maximaal 300 woorden indienen via info@acuteinternisten.nl. De deadline is dinsdag 11 april 2023 om 8.00 uur.

Abstracts kunnen worden geaccepteerd voor een plenaire presentatie (op donderdag 8 juni 2023) of posterpresentatie. Je hoort uiterlijk op vrijdag 5 mei 2023 of je abstract is geaccepteerd voor een presentatie. Ingezonden abstracts zullen na het congres gepubliceerd worden op de website van de NVIAG.

Algemene instructies voor het insturen van abstracts en case reports:

  • Met het inzenden van een abstract doen de auteurs een toezegging om bij acceptatie de data te presenteren.
  • Abstracts dienen in de Engelse taal opgesteld te worden met een maximale lengte van 300 woorden, dit is exclusief titel, auteurs en affiliaties.
  • Structuur voor abstract van origineel onderzoek: Achtergrond, Methode, Resultaten, Conclusie.
  • Structuur voor case reports: de casusbeschrijving met een relevantie van de bevindingen en aanbeveling voor de klinische praktijk.