Call for abstracts

De NVIAG wil artsen en onderzoekers aanmoedigen om elkaar fysiek te ontmoeten en hun onderzoek op het gebied van acute geneeskunde te delen. Daarom nodigen wij je van harte uit om een abstract in te sturen voor het NVIAG congres! Zowel case-reports als origineel onderzoek kunnen worden ingezonden.

Je kunt je abstract (voertaal: Nederlands of Engels) van maximaal 300 woorden indienen via info@acuteinternisten.nl. De deadline is maandag 8 april 2024 om 8.00 uur.

Abstracts kunnen worden geaccepteerd voor een plenaire presentatie (op woensdag 5 juni 2024) of posterpresentatie. Je hoort uiterlijk op vrijdag 3 mei 2024 of je abstract is geaccepteerd voor een presentatie. Ingezonden abstracts zullen na het congres gepubliceerd worden op de website van de NVIAG.

Algemene instructies voor het insturen van abstracts en case reports:

  • Met het inzenden van een abstract doen de auteurs een toezegging om bij acceptatie de data te presenteren.
  • Abstracts mogen in het Engels en in het Nederlands opgesteld worden met een maximale lengte van 300 woorden, dit is exclusief titel, auteurs en affiliaties.
  • Structuur voor abstract van origineel onderzoek: Achtergrond, Methode, Resultaten, Conclusie.
  • Structuur voor case reports: de casusbeschrijving met een relevantie van de bevindingen en aanbeveling voor de klinische praktijk.