Beste DAM-leden,

Zoals reeds eerder aangekondigd zal de volgende ALV plaatsvinden tijdens de SAMsterDAM op donderdag 3 mei tijdens de lunchpauze (13.15-14.00 uur) in een van de twee grote zalen van Hotel Novotel in Amsterdam.

Aangezien er weinig tijd beschikbaar is, is de agenda kort.

1) Voorstel wijziging statuten
2) Stellingen namens JDAM

Wij hopen jullie allen te mogen begroeten in Amsterdam!

Charlotte van Noord namens het DAM-bestuur