In maart 2021 heeft elke internist een brief van de NIV ontvangen waarin het belang van de internist in de acute zorg wordt benadrukt. Scholing op het gebied van de acute opvang volgens de ABCDE is dan ook onmisbaar. Voor acute internisten ligt er een mooie kans om te participeren in dergelijke trainingen en collega internisten veder te bekwamen in de acute opvang. Dit concept wordt ook al jaren toegepast tijdens de Snapper-dagen. De NIV heeft dit jaar een cursus (de NIV-ALS) ontwikkeld om de ABCDE te trainen waarover u in het magazine “interne geneeskunde” van september meer heeft kunnen lezen.

In de opleidingsregio Noord-Nederland draait al jaren het SBMS-programma (Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties) met ABCDE-cursussen voor zowel aios als stafleden. De cursus voor aios wordt zelfs op 4 verschillende locaties gegeven (Groningen, Zwolle, Enschede en Amersfoort). In april is de 1-daagse cursus “SBMS voor internisten” van start gegaan. Deze is speciaal ontwikkeld voor internisten en bestaat voornamelijk uit simulatie scenario training (ABCDE) aangevuld met workshops en korte presentaties (basaal luchtwegmanagement, POCUS, intoxicaties). De casuïstiek is specifiek gericht op de interne geneeskunde en sluit aan bij de nieuwste richtlijnen ( NIV, NVVC, NVALT en het acute boekje). Wat de casuïstiek extra leuk maakt is de incorporatie van de point of care echografie. Deelnemers ontvangen ook nog het bijbehorende cursusboek. Deze cursus is geaccrediteerd bij de NIV met 8 punten. Dus kom zelf en neem uw hele maatschap/vakgroep mee naar het noorden voor een ontzettende leuke en leerzame dag. Enkele reacties van uw deelnemers:

Zeer goede ‘hands-on’ nascholing met goed cursusboek om in 1 dag de ABCDE- benadering van spoedeisende patiënten (weer) onder de knie te krijgen. Een must voor elke internist!

Absolute aanrader voor iedere internist voor het doelmatig aanleren van de ABCDE-systematiek bij medische spoed.

Uitermate praktisch ingerichte cursus met steengoede docenten en een geweldig cursusboek, dat je voor je plezier leest, ook de niet-verplichte hoofdstukken!

Goed uitgewerkte scenario’s van relevante casuïstiek. Een must voor internisten die niet met de ABCDE-systematiek zijn opgeleid, maar wel betrokken zijn bij acute en klinische zorg.

Dus laat u bijscholen op het gebied van de ABCDE voor internisten bij de NIV-ALS cursus of SBMS voor internisten! Voor verdere informatie of inschrijven kunt u mailen met: k.wolthuis@umcg.nl.