Jacobien en Natascha, internisten in het Radboudumc, over de nieuwe AOA.

 

1. Wat voor soort AOA hebben jullie (hoeveel bedden, ZH-brede of interne AOA, logistiek, supervisie e.d.)?
Vanaf 3 februari zijn wij in het Radboudumc gestart met een Acute Opname Afdeling (AOA) met 18 bedden voor alle ongeplande patiëntopnames vanaf de polikliniek en SEH. Deelnemende specialismen zijn: algemene interne geneeskunde, hematologie, nierziekten, oncologie, reumatologie en longziekten. Op deze afdeling is op doordeweekse dagen een acute internist en 2 A(N)IOS aanwezig. Patiënten worden opgenomen met als hoofdbehandelaar het eigen specialisme, die ook de eindverantwoordelijkheid draagt voor het medisch beleid. Algemene taken van de acute internist op de AOA zijn: supervisie van de visite over alle patiënten en eerste aanspreekpunt van de A(N)IOS, het bewaken van de doorstroming en maximale ligduur van 48 uur en eerste aanspreekpunt voor de coördinerend verpleegkundige.

2. Waar zijn jullie tegenaan gelopen met het opzetten van de AOA?
Met het opzetten van een nieuwe afdeling en werkwijze is een goede voorbereiding uiteraard van essentieel belang. Zes deelnemende afdelingen betekent zes verschillende meningen! Zowel op gebied van financiële inbedding als op werkwijze van de AOA was dit niet altijd een sinecure. Het aan boord houden van de deelnemers en vertrouwen creëren dat het AOA team van verpleegkundigen en acute internisten uitstekend in staat zijn kwalitatief goede zorg te leveren is van cruciaal belang gebleken.

De huidige locatie van de AOA is ver weg van de SEH en daarmee zijn snellere doorlooptijden op de SEH niet binnen handbereik. Gelukkig komen we in de nieuwbouw, die gepland staat voor 2021, wel dichtbij de SEH. Overigens is dan de planning om te starten met een Radboudbrede AOA.

3. Hoe loopt op dit moment jullie AOA?
Met veel enthousiasme zijn we met een dedicated team gestart op 3 februari. We merken dat onze AOA een enorme aantrekkingskracht heeft voor collega’s binnen en buiten het ziekenhuis. Het is bijzonder om te zien hoe een team dat elkaar nog niet kent, gezamenlijk zo enthousiast start. En het zijn allemaal flexibele mensen die houden van een uitdaging! Kortcyclisch verbeteren we elke dag. En hoe leuk is het om collega’s die in het voorbereidende proces hakken in het zand zetten, nu met een brede grijns op de AOA gang te zien lopen. Niet gek toch, we nemen hun patiënten op en leveren goede acute zorg!