Het 2e DAM congres op 19 september was voor ons als congrescommissie en bestuur een groot succes!
We streven er naar ons congres elk jaar beter te maken, daarvoor hebben we uw feedback als deelnemer hard nodig!
Als u op het 2e DAM congres bent geweest zou u dan het evaluatieformulier willen invullen? Klik hier.
Hartelijk dank!

DAM2

DAM1