Het spoedzorgcongres 2014 kent een gevarieerd programma met actuele en interessante thema’s uit de acute en de opgeschaalde spoedzorg. Het ochtendprogramma is gevuld met plenaire presentaties en in het middagprogramma kunt u twee van de 10 workshops volgen.
Tijdens het spoedzorgcongres van 2013 zijn veel visies op de spoedzorg gepresenteerd. Dit jaar kijken we naar de eerste (regionale) implementatieresultaten daarvan. We spiegelen de Nederlandse situatie aan de aanpak in Denemarken, een land met een kwalitatief hoog niveau in de spoedzorg. Tevens moet de vraag worden beantwoord of de reorganisatie (krimp) in de spoedzorg wel is afgestemd op het patiënten-aanbod tijdens rampen en crisissituaties.
Incidenten, rampen en crisissituaties blijven ons overkomen. Veelal onverwachts, complex van aard, omvangrijk en divers van karakter. De Nederlandse zorgsector bereidt zich hierop voor met het OTO-stimuleringsprogramma van het ministerie van VWS. Er is steeds meer aandacht voor risicoanalyses, crisisplannen en opleiding, trainen en oefenen.
Wat zijn de laatste ontwikkelingen, welke lessen kunnen we leren uit recente crisissituaties en hoe ontwikkelt de spoedzorg zich in de komende jaren. Dit zijn thema’s die de organisatie van het spoedzorgcongres graag met u wil delen.

Voor meer informatie: spoedzorgcongres