Meld je aan!

Wat is de missie van de NVIAG?

Acute interne geneeskunde is een erkend  aandachtsgebied binnen het specialisme interne geneeskunde. Acute geneeskunde is het onderdeel van de interne geneeskunde dat de onmiddellijke en vroege specialistische hulp verzorgt aan volwassen patiënten met een acuut (internistisch) probleem.

                    Onze missie is het realiseren van goede en gecoördineerde (keten)zorg voor de multimorbide patiënt met een acute en complexe zorgvraag.

Jaarcongres 2024: Back to the future!

Het jaarlijkse NVIAG Congres zal plaatsvinden op woensdag 5 en donderdag 6 juni 2024. Doel van dit congres is om een platform te bieden voor kennisuitwisseling, netwerken en discussies binnen ons vakgebied. We hebben een boeiend programma samengesteld met inspirerende sprekers en interactieve sessies met onderwerpen als artifical intelligence, digitalisering & innovatie en new medicine in de acute zorg.

Lees meer over het Jaarcongres 2024
Lees meer over Jaarcongres 2024: Back to the future!

Opleiding en fellowonderwijs

De differentiatie acute interne geneeskunde, is een van de erkende specialisaties binnen de interne geneeskunde en duurt 2 jaar op fulltime basis. Meer informatie over de opleiding en het fellowonderwijs, vind je hier.

Lees meer over Opleiding en fellowonderwijs
Lees meer over Opleiding en fellowonderwijs

Wetenschap

Een belangrijk speerpunt binnen de acute interne geneeskunde is de wetenschap, waarbij men zorg draagt voor het initiëren van wetenschappelijk onderzoek naar acute aandoeningen en organisatie van acute zorg.

Lees meer over Wetenschap
Lees meer over Wetenschap

Wat is de NVIAG?

De Nederlandse Vereniging van Internisten Acute Geneeskunde (NVIAG) is een professionele organisatie die zich inzet voor de belangen van acute internisten in Nederland. De NVIAG vertegenwoordigt en ondersteunt artsen die gespecialiseerd zijn in het behandelen van patiënten met acute interne geneeskundige aandoeningen.

Als gespecialiseerde artsen op het gebied van acute interne geneeskunde spelen leden van de NVIAG een cruciale rol in de spoedeisende zorg. Ze zijn experts in het herkennen, diagnosticeren en behandelen van complexe medische aandoeningen die zich plotseling kunnen voordoen. Verder speelt de internist acute geneeskunde een belangrijke rol voor de groep ongedifferentieerde patiënten en de ‘gedecompenseerde’ chronisch zieke patiënten.

Aankomende events