Na kritiek van de ACM (zie https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/13132/ACM-wijst-zorgverzekeraars-op-mededingingsrisico-bij-uitvoering-gezamenlijke-plannen-spoedeisende-zorg/) heeft Zorgverzekeraars Nederland heden besloten de plannen voor concentratie van complexe spoedzorg voorlopig op te schorten. Zie https://www.zn.nl/nieuws/zn-nieuws/nieuwsbericht/?newsId=606a3231-4e84-484a-a11a-10736fdca0a2