NVIAG-webinar

2 september 2020
19:00-21:00 uur
Het zal u allen niet ontgaan zijn dat er de afgelopen maanden veel is veranderd in de gezondheidszorg ten gevolge van de Coronapandemie. Door deze pandemie is er in Nederland een moment gekomen dat de gezondheidszorg overspoeld dreigde te raken, wat veel impact had en nog steeds heeft op onze “normale” werkwijzen.

De pandemie heeft ook grote gevolgen voor de (mogelijkheden tot) nascholing. Zo is het jaarlijkse NVIAG-congres afgeblazen en zijn veel bijeenkomsten omgezet naar webinars.

Voor diverse betrokken dokters is uitgebreid landelijke pers en media-aandacht geweest. Daarentegen is er geen of weinig aandacht geweest voor de beheerders van de toegangspoort tot het ziekenhuis in casu de acute internisten ed.

Webinar
Nu we de eerste golf hebben gehad (en er wellicht een tweede golf aan komt) vinden wij het belangrijk om ook op digitale wijze, via een webinar, aandacht te besteden aan wat deze pandemie voor de acute internisten betekent en wat we van de gang van zaken kunnen leren. We denken hierbij specifiek aan wat er organisatorisch te leren is voor een mogelijke volgende golf of voor een pandemie door een ander virus.

De huidige pandemie heeft ons ook een paar minder bekende fenomenen laten zien en dan met name de stollingsproblematiek bij virusinfecties. Fenomenen die mogelijk ook bij andere virussen kunnen spelen maar nog nooit veel aandacht hebben gekregen.

Het webinar op woensdag 2 september is interessant voor acute internisten, aios interne geneeskunde, fellows acute geneeskunde en voor alle internisten die te maken hebben of hebben gehad met COVID-19 verdachte of COVID-19 bewezen patiënten op de SEH. In de twee uur die het webinar duurt worden naast een beschouwing over crisismanagement en “best practices” op de SEH ook ingegaan op de trombo-embolische problemen bij de COVID-19 patiënten. Een beschouwing over de wijze hoe een volgende pandemie kan worden tegemoet worden getreden zal het slot van het webinar gaan vormen.

Programma
Het programma van het webinar ziet er als volgt uit:

 
19:00 – 19:30 uur Crisismangament bij pandemie. Voorbereiding en bewaking van de zorg.
Spreker: Stephanie Klein Nagelvoort Schuit (internist, Erasmus MC)
19:30 – 20:00 uur
Hete tijden in het warme zuiden; de Coronacrisis in de euregio.
Spreker: Patricia Stassen (internist, Maastricht UMC+)
20:00 – 20:30 uur
Virus geïnduceerde stollingsactivatie. Mechanisme en behandeling.
Spreker: Marco Goeijenbier (aios, Erasmus MC)
20:30 – 21:00 uur
Best practices, wat hebben we geleerd voor een volgende pandemie?
Spreker: Frits Holleman (voorzitter NVIAG, internist Amsterdam UMC)

 

Inschrijven en accreditatie
IDeelname is kosteloos en accreditatie (2 punten) is aangevraagd bij de NIV, NVALT en NVSHA.
 
 
 
Let op: Vanaf heden is het niet meer mogelijk om in te schrijven voor het webinar.