Op woensdag 16 februari 2022 organiseert de NVIAG (Nederlandse Vereniging van Internisten Acute Geneeskunde) het webinar “Correctie van electrolietstoornissen”.

Een belangrijk deel van de interne patiënten die worden aangeboden op de Spoedeisende Hulp (SEH) vertonen verstoringen van de elektroliethuishouding. Wat hierin de aanpak is van met name de hyponatriemie, hypokaliemie en divalente kationen is regelmatig punt van discussie. Aan de ene kant is er vaak onduidelijkheid over de oorzaak van de gevonden afwijkingen, maar ook is er discussie over de wijze waarop en hoe snel de afwijkingen kunnen worden gecorrigeerd.

We hebben drie deskundigen gevonden die ons handvatten willen aanbieden bij bovenstaande vragen. Dit zijn:

Kalium Kills
Prof. dr. Bob Zietse (Sectorhoofd Nefrologie en Transplantatie in het Erasmus MC)
Behandeling van hyponatriëmie: wanneer snel, wanneer langzaam en hoe dan?
Prof. dr. Ewout Hoorn (Principal Investigator in het Erasmus MC)
Afwijkend calcium of magnesium: reëel probleem of overtrokken internistische electrolyt cosmetiek?
Prof. dr. Coen Stegeman (Professor of Nephrology in het UMCG)

We denken met deze gratis webinar een bijdrage te kunnen leveren aan het hanteerbaar maken van alledaagse problemen waarmee bijna dagelijks op de SEH wordt geworsteld. Vergeet niet om jezelf via deze pagina in te schrijven en graag tot 16 februari!

Nb. Door de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) zijn er 2 accreditatiepunten toegekend.