Beste NVIAG-leden,

In 2021 is er opnieuw de mogelijkheid een subsidie voor een wetenschappelijk onderzoek binnen de acute geneeskunde aan te vragen. De NVIAG stelt hiertoe € 5.000 ter beschikking voor de uitvoering van een nieuw wetenschappelijk initiatief op het terrein van de acute interne geneeskunde, bij voorkeur door junior onderzoekers.

Het aanvraagformulier vind je op deze webpagina. De deadline voor indiening is 1 maart 2021 en uitreiking van de prijs zal na een korte presentatie van het voorstel door de winnaar plaatsvinden op de voorjaarsdag van de NVIAG.

We kijken uit naar veel goede inzendingen!

Hartelijke groet,
de NVIAG beurscommissie,

Hjalmar Bouma, UMCG
Jarom Heijmans, Amsterdam UMC, locatie AMC
Frits Holleman, Amsterdam UMC, locatie AMC
Harm Haak, Maxima Medisch Centrum en MUMC+
Jan Willem Uffen, St. Antonius Ziekenhuis