vacature congrescomissie

Congrescomissie – vacature

De congrescommissie is al meerdere jaren actief om het jaarlijkse eendaagse congres van de NVIAG te organiseren. Tot voor twee jaar werd dit het DAM-congres genoemd. In de afgelopen jaren is er met de Engelse SAM (Society for Acute Medicine) het tweedaagse SAMsterDAM congres gehouden. De afspraak met SAM is dat we dit over enkele jaren weer opnieuw gaan doen Het jaarlijkse eigen congres is volledig door de commissie samengesteld en georganiseerd en bij het SAMsterDAM congres voor ongeveer 50%.

De organisatie van de congressen wordt met name door middel van telefonische vergaderingen geregeld. Het gaat hierbij om het bedenken en plannen van de congreslocatie en de datum, bepalen van het centrale thema, welke sprekers worden uitgenodigd, et cetera.

Binnen de commissie is de bijdrage van alle leden even belangrijk en als zodanig bijzonder gewenst. Bij ons congres is er een duidelijke verbinding naar de wetenschap binnen de acute geneeskunde, wat zich uit in een deel van de dag dat geheel aan wetenschap is gewijd. De laatste jaren is er voorafgaand aan het congres een pre-course geweest over verschillende onderwerpen, maar met name met nadruk op de echografie.

De leden van de commissie zijn van diverse pluimage. De leeftijden van de leden zijn divers en de herkomst evenzeer. Zo zijn er een paar perifeer werkzame acute internisten binnen de commissie, maar ook leden uit diverse academische centra.

Het komende jaar gaan we naar Maastricht. We zijn op zoek naar versterking van de commissie met een of twee leden uit die regio om de lokale logistiek te regelen. Recent zijn er een paar leden gestopt met hun deelname aan deze commissie na jarenlang een belangrijke bijdrage te hebben geleverd. Vervanging van hen is dan ook gewenst. Leden van de NVIAG die interesse hebben in deelname aan onze congrescommissie kunnen zich aanmelden bij de voorzitter, Hans Brink.