In november 2018 is het Nationaal OnderzoeksConsortium Spoedzorg voor Ouderen (NOCSO) opgericht om in samenwerking met professionals en met betrokkenheid van oudere patiënten de spoedzorg voor acuut zieke ouderen te verbeteren. In navolging van het destijds opgestelde actieplan 2019 is op 24 april 2019 het project Kennisagenda Spoedzorg voor Ouderen van start gegaan. Voor dit project wil NOCSO inventariseren welke vragen er leven in de spoedzorg keten voor ouderen onder alle betrokkenen, zowel professionals als de patiënten en hun familieleden. Uit deze inventarisatie zal vervolgens, na het doorlopen van drie verschillende fases, een top 10 van onderzoeksvragen opgesteld worden. Het doel is om deze onderzoeksvragen uiteindelijk daadwerkelijk te gebruiken voor het opzetten van onderzoeksprojecten ter verbetering van de zorg voor acuut zieke ouderen.
Wij willen u uitnodigen om deel te nemen aan de eerste fase van dit project. Om hieraan deel te nemen klikt u hier. U treft hier meer informatie aan over het project en uw deelname.