Acute interne geneeskunde.

Onze missie:

Het realiseren van goede en gecoórdineerde ketenzorg voor de multimorbide patiént met een acute en complexe zorgvraag

Binnen het specialisme interne geneeskunde.