Het LUMC is in maart dit jaar gestart met thuismonitoring van COVID-19 patiënten met de COVID- box. De box is bedoeld voor patiënten die niet zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis moeten blijven, maar wel nog wat extra monitoring nodig hebben. Deze patiënten zouden zonder de box, alsnog opgenomen worden dan wel langer in het ziekenhuis moeten blijven.

De COVID- box bevat een digitale saturatiemeter, bloeddrukmeter en een thermometer welke gekoppeld zijn aan de LUMC care app. Dagelijks worden er hiermee meerdere metingen verricht. Verder vindt er elke dag een (video of telefonisch) consult plaats met een verpleegkundig specialist. Als het niet goed blijkt te gaan met de patiënt, kan er dan direct ingegrepen worden.  De monitoring stopt zodra de klachten van patiënt voldoende verdwenen zijn, maar duurt meestal 14 dagen.

Een van de mensen achter de coördinatie van de COVID-boxen is Sofie Muller, zij deelt haar ervaring met de COVID- box. “Regelmatig krijgen we positieve feedback terug van patiënten. Vooral het gevoel van veiligheid en betrokkenheid wordt door onze patiënten als erg prettig ervaren. De COVID Box is er voor iedereen die dat nodig heeft”.

Via Muller kwamen we ook in contact met een van de patiënten die de box heeft gebruikt. In een telefoongesprek gaf mevrouw aan dat ze de COVID- box als zeer prettig heeft ervaren. Ze is hartpatiënt en had al ervaring met de hartfalenbox, toen ze eerder dit jaar positief werd getest op COVID-19. Mevrouw vertelt; “De COVID- box gaf me een veilig gevoel, ik werd elke dag op hetzelfde tijdstip gebeld. Ik kon alles vragen en mijn eventuele zorgen uiten. De bejegening is persoonlijk en met aandacht, je voelt je geen nummer. Ook geeft de box je het vertrouwen dat je het ook buiten het ziekenhuis kan redden als patiënt. De box is een goede aanvulling op de huidige zorg en ik denk dat veel mensen ermee geholpen zijn.’.

Het verhaal van bovengenoemde patiënte is een goed voorbeeld van het voordeel van thuismonitoring van COVID-patiënten. Muller geeft aan dat er tot nu toe zeker 250 mensen op deze manier gemonitord zijn, wat niet alleen voor de patiënt prettig is maar ook de druk op de beddencapaciteit in ziekenhuizen verlaagd. In het LUMC wordt gewerkt aan verschillende soorten boxen voor telemonitoring van patiënten, zoals voor zwangeren en transplantatie patiënten, met als einddoel dat elke afdeling beschikking krijgt over een box. Er zijn steeds meer ziekenhuizen die actief bezig zijn met telemonitoring. Deze vorm van zorg zal, zowel voor COVID als niet- COVID patiënten, vermoedelijk in de toekomst niet meer weg te denken zijn.