Medisch specialisten naast SEH-artsen aanwezig op SEH HMC Westeinde
1 november 2017

Vanaf vandaag zijn op de SEH van HMC Westeinde tussen 12.00 en 20.00 uur medisch specialisten van de cardiologie, interne geneeskunde, heelkunde, neurologie en radiologie aanwezig. De SEH-artsen blijven 24/7 aanwezig. De verwachting is dat dit positief bijdraagt aan de kwaliteit van patiëntenzorg op de SEH. Zo verwachten we een kortere doorlooptijd voor patiënten.
Deze werkwijze is een vervolg op de pilot eind 2016 waaruit bleek dat de aanwezigheid van de medisch specialisten op de SEH met name tijdens piekuren leidden tot kortere doorlooptijden van patiënten die werden opgenomen en een hogere patiënttevredenheid.
Deze nieuwe werkwijze wordt komend halfjaar gemonitord, geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Het is een stapsgewijze ontwikkeling, waarbij de kwaliteit van zorg voor de patiënten sturend is. Bij een positief resultaat beoordelen we of de fysieke aanwezigheid van ervaren specialisten op de SEH verder moet worden uitgebreid. Dat kan per specialisme verschillen.

Zie ook:
Spoedeisende Hulp HMC