Brandbrief spoedzorg – ‘ de rek is eruit’ – tijd voor integrale benadering.

Het veld van spoedzorg is voortdurend in beweging en aan het veranderen. Recent is in het nieuws geweest dat er in toenemende mate opnamestops zijn door drukte op de Spoed Eisende Hulp.

Oorzaken van dit probleem zijn te zoeken in 3 factoren: instroomproblemen, doorstroomproblemen en uitstroomproblemen. Bij de instroomproblemen wordt gesignaleerd dat er sprake is van toegenomen complexiteit bij spoedpatiënten, hoewel het aantal SEH bezoeken al jaren redelijk stabiel is. Daarnaast er een toename van de acute zieke oudere patiënten met multimorbiditeit en polyfarmacie. Door de toegenomen complexiteit duurt de diagnostiek langer. Daarnaast zijn de aantal behandelingen en behandelaars op de SEH hoger met fragmentatie in zorg en ligduurverlenging tot gevolg. Tot slot zijn er regelmatig uitstroomproblemen, zogeheten exit blocks door beperkte opnamecapaciteit. Bij het zoeken naar oplossingen zijn veel partijen betrokken. Zo schreef de NVSHA in een reactie de oplossing te zoeken in o.a. het structureel opleiden van meer SEH verpleegkundigen en het uitbreiden van de opnamecapaciteit. Ook zouden overplaatsingen naar andere ziekenhuizen niet meer vanaf SEH naar SEH moeten plaatsvinden, maar via de afdeling. De NVSHA en de NVSHV zijn over bovenstaande problematiek reeds in gesprek met betrokken partijen (VWS, LNAZ, regio, politieke partijen etc).

Het is van groot belang dat er ketenbreed wordt gezocht naar oplossingen voor de drukte in de spoedzorg.  Juist bij deze complexe problematiek met multimorbiditeitt kan de acute internist, de gespecialiseerde generalist, een centrale rol spelen in de medische en logistieke coördinatie van deze patiënten. De hoog-complexe patiënt is tenslotte een doelgroep waarbij de expertise en regievoering van de acute internist van duidelijke meerwaarde is. Daarnaast moeten er innovatieve oplossingen komen om de beschikbare ziekenhuisbedden optimaal te gebruiken. Acute opname afdelingen (een concept dat ontwikkeld is door acute internisten in Engeland) kunnen daarbij een sleutelrol spelen bij het verminderen van uitstroomproblemen. In steeds meer ziekenhuizen worden inmiddels acute opname afdelingen gestart onder de leiding van acute internisten.

De verbinding zoeken met NVSHA, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen is nu meer dan ooit van belang. We nodigen iedereen uit om zowel in het eigen ziekenhuis, als in organen zoals het ROAZ deze verbinding opnieuw te versterken en de genoemde problematiek te bespreken.

Meer lezen?
12 mei: Medisch Contact ouderen op de SEH

19 mei: brandbrief Traumanet AMC

6 juni: Kamerbrief – reactie minister Schippers op brandbrief

24 juni: reactie NVSHA op brandbrief