Promoties

Promotie Louise van Galen

Op 27 juni vond in het VUmc de openbare verdediging plaats van het proefschrift van Louise van Galen. De verdediging was een groot succes. De titel van het proefschrift is: Patient Safety in the Acute Healthcare Chain. Is it safer@home? via deze link kun je het proefschrift bekijken.

Voorafgaand aan de promotie was er een succesvol mini-symposium. Dr. Simon Mooijaart sprak over de toegenomen stroom van oudere patiënten op de SEH. Hierbij kwamen de uitkomsten aan de orde van de APOP trial, wat uitwijst dat van de oudere patiënten op de SEH een aanzienlijk aantal binnen 3 maanden overlijdt of functieverlies heeft.

Prof. Dr. Cordula Wagner besprak de data over patiënt veiligheid buiten kantooruren. De discussie over hoe we onze bezetting moeten aanpassen sloot mooi aan bij de laatste sessie van prof. Dr. Dink Legemate. Hij besprak de veiligheid van 24 uursdiensten. Als je ons vak vergelijkt met de regelgeving in bijvoorbeeld de luchtvaart of het vrachtwagenvervoer, dan valt op dat in de medische sector veel langere (bereikbaarheids) diensten geaccepteerd worden. Hier ontstond een levendige discussie over hoe de toekomst van onze dienstenverdeling eruit moet komen te zien.

 

Het onderzoek van van Galen richt zich op het inzichtelijk maken en verbeteren van patiëntveiligheid in ziekenhuizen. Hierbij richt zij zich op de betrouwbaarheid van bepaalde kwaliteitsindicatoren in het ziekenhuis, zoals heropnames en sterfte in het ziekenhuis.

In het proefschrift wordt allereerst onderzocht hoe het eerste deel van de acute zorgketen veiliger en effectiever gemaakt kan worden. Hierbij ligt de focus met name op de Acute Opname Afdeling (AOA). Allereerst worden de effecten van de implementatie van deze afdelingen op indicatoren als opnameduur en patiënttevredenheid beschreven. Daarnaast wordt patiënten zelf gevraagd naar tevredenheid op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Ondanks deze maatregelen kan het ook in de kliniek onverwacht mis gaan, waarbij het onderzoek zich dan richt op het voorspellen hiervan. Zo bespreekt van Galen de factoren die bijdroegen aan ongeplande IC-opnames en beschrijft ze de implementatie van Early Warning Scores om ongewenste uitkomstmaten bij klinische patiënten eerder te identificeren.

In het verdere proefschrift wordt nog middels een PRISMA-analyse aangetoond dat vermijdbare heropnames met name veroorzaakt worden door menselijke coördinatie-fouten zoals gebrekkige medicatie-ovedrachten. Echter wordt ook beargumenteerd waarom deze zelfde heropnames geen betrouwbare indicators zijn van kwaliteit van zorg. Dit wordt met name weerspiegeld door het feit dat er vele factoren zijn die mee kunnen spelen waardoor het moeilijk te zeggen is waar de heropname door wordt veroorzaakt. Anderzijds blijkt bij navraag dat ook medisch specialisten (in opleiding) het vaak niet eens zijn over de vermijdbaarheid van heropnames.  Tenslotte blijkt uit een groot enquête-onderzoek dat wanneer patiënten zich niet klaar voelden voor ontslag, zij vaker terugkeerden voor opname.

Promotie Irene Vegting

– studies on improvement of efficiency in ambulatory care –

Op 3 maart 2017 promoveerde Irene Vesting, in het VUmc met bovengenoemde proefschrift. In haar studies beschrijft ze onder andere factoren die bijdragen aan een langere ligduur op de SEH. Het blijkt dat juist de interne patiënt, met haar complexe problematiek, langere tijd doorbrengt op de SEH.

Haar onderzoek heeft zich met name gericht op het verblijf op de spoedeisende hulp van de kwetsbare oudere en ziekere patiënt. Deze groep patiënten heeft baat bij een snelle diagnose en behandeling. Derhalve zijn er diverse maatregelen onderzocht om de efficiëntie op zowel de spoedeisende hulp als polikliniek te verbeteren.

Allereerst heeft ze factoren onderzocht die zorgen voor congestie op de spoedeisende hulp. Omwille van de comorbiditeit bij oudere patiënten was een aanbeveling om multidisciplinaire teams op te stellen die tegelijkertijd in plaats van achter elkaar een plan ten aanzien van diagnostiek en behandeling kunnen instellen. Daarnaast was een andere aanbeveling om supervisoren langere tijd op de spoedeisende hulp te laten verblijven zodat er sneller supervisie en dus een behandelstrategie kan plaatsvinden. Daarnaast heeft ze de waarde van Early Warning Scores (NEWS) op de spoedeisende hulp onderzocht.

Tenslotte heeft Vegting eHealth bij patiënten met een hoge bloeddruk onderzocht. De implementatie van eHealth heeft in haar onderzoek geen bijdrage geleverd aan traditionele zorg op metabole eindpunten zoals gewicht, bloeddruk en cholesterol.  Hierbij geeft ze blijk dat door de variabiliteit in studie ontwerp, toewijding van patiënten en intensiteit van “traditionele zorg” de resultaten moeilijk te duiden zijn. Om het interactieve systeem te koppelen aan de metingen bleef de meerderheid van de patiënten tot het eind van de studie betrokken. Om deze reden en omdat het zijn waarde al heeft bewezen in bloeddrukregulatie in eerste lijn, bestaat er zeker goede hoop dat eHealth van waarde kan zijn in de behandeling van ziekten in de 2e lijn.

Tenslotte wordt ook nog een onderzochte verbeteringsstrategie besproken op het gebied van financiële efficiëntie. Door bewustwording van kosten bij met name laboratoriumonderzoek, zijn in het VUmc de kosten op het gebied van diagnostiek (met name laboratorium) met 13%  gedaald in 1 jaar.

Concluderend heeft Vegting dus een divers palet aan efficiëntieslagen onderzocht. Een mooi proefschrift, met in de commissie maar liefst 2 acute internisten (zie foto!)

U kunt het proefschrift inzien via deze link