Hoogleraren in de acute interne geneeskunde

Prabath Nanayakkara, Amsterdam UMC

Hoping to find

“De gezondheidszorg is nergens zo goed als in Nederland, maar toch zijn er knelpunten”, zegt prof. dr. Prabath Nanayakkara, hoogleraar Acute Interne Geneeskunde van Amsterdam UMC, in zijn oratie. Zoals de doorstroming van oudere patiënten die op de spoedeisende hulp terechtkomen. Nanayakkara pleit ervoor om huisartsen beter te ondersteunen en beter regionaal samen te werken bij acute zorg.

Volgens Nanayakkara is de zorg geïndustrialiseerd. “En die industrialisatie is volledig doorgeschoten. Dat heeft te maken met de invloedrijke rol van verzekeraars. Die praten over kwaliteit en patiënten, maar denken en handelen in geld. De patiënt staat vaak niet centraal. Patiënten, en zijn of haar familie, willen gehoord worden. En wij moeten naar hun verhaal willen luisteren. Ik denk dat een groot deel van kwaliteit van zorg over luisteren gaat.”

Echte participatie 
Meer samenwerking en goede afspraken in de regio zijn volgens de nieuwe hoogleraar noodzakelijk om de patiënt beter te bedienen. Om te zorgen dat een patiënt in de nabijheid van familie kan worden opgevangen Ook benadrukt Nanayakkara het belang van de huisartsen in ons systeem. “Huisartsen doen fantastisch werk, maar ze worden overladen met taken en beknot in hun middelen. Als huisartsen de middelen niet krijgen om hun werk goed te doen, dan komen er veel meer mensen op de spoedeisende hulp terecht”. Bovendien zou het volgens Nanayakkara mooi zijn als bestaande zorgverleners in de acute-zorgketen meer kennis krijgen over oudere patiënten. “Dat is een win-win situatie omdat je op die manier de zorg kunt delen, ook met familie. Je betrekt elkaar bij een oplossing. Dat is pas echte participatie.”

 
(tekst/citaten deels ontleend aan de samenvatting van http://www.amc.nl/web/nieuws-en-verhalen/actueel/actueel/betere-samenwerking-in-de-regio-noodzakelijk-om-zorg-voor-ouderen-te-garanderen.htm )
Prof. dr. J.C. (Jan) Ter Maaten, UMC Groningen

Op 11 april 2017 vond de oratie plaats van prof. dr. J.C. ter Maaten in het UMCG. In zijn inaugurele rede besprak hij de ontwikkeling van de acute (interne) geneeskunde. Hij betoogde in zijn oratie dat voor het leveren van excellente acute zorg meer specialisten aan de poort nodig zijn. Het Centrum Acute Zorg van het UMCG beoogt uitmuntende opvang, triage en behandeling van patiënten met een acute zorgvraag te bieden. Er zijn een aantal voorwaarden voor het leveren van excellente acute zorg. Samenwerking tussen SEH-artsen en ‘dedicated’ specialisten aan de poort is van groot belang. De acute internist heeft specifieke expertise op het gebied van patiënten met complexe ongedifferentieerde problematiek. De point-of-care echografie als aanvulling van de initiële medische beoordeling verhoogt de effectiviteit van de acute zorg.

Medische triage en verantwoorde risicostratificatie zijn essentieel voor coördinatie binnen de acute zorgketen. De uitdaging is om dit vorm te geven binnen een ‘base hospital’-concept en hybride Spoedeisende Hulp met ‘Critical Decision Unit’. Educatie dient gericht te zijn op training in de opvang van medische spoedsituaties, teamtraining en point-of-care echografie.

(tekst deels ontleend aan: http://www.rug.nl/news-and-events/events/inauguration/2017/1104-termaaten)

Prof. dr. H.R. (Harm) Haak, Maastricht UMC

Geneeskunde aan Rijks Universiteit Leiden

Proefschrift: “Adrenocortical Carcinoma” (1993)

Oratie: Op vrijdag 4 juli 2014 heeft Prof. dr. Harm Haak in het MUMC zijn ambt aanvaard als bijzonder hoogleraar ‘Interne Geneeskunde i.h.b. Acute Geneeskunde’ met als titel “All is well”. Focus van het onderzoek is het logistieke proces op de spoedeisende hulp en de zorg voor de oudere patiënt op de spoedeisende hulp.

Prof. dr. H.A.H. (Karin) Kaasjager, UMC Utrecht

Geneeskunde aan Rijks Universiteit Utrecht
Proefschrift: “Endothelin peptides and renal function in Humans” (1996)

Oratie: Op 4 maart 2015. sprak acute internist Karin Kaasjager haar inaugurele rede uit. Onder de aansprekende titel ‘First do no harm’ nam ze de luisteraar mee naar de spoedeisende hulp en het belang van de acute internist voor de patiënt. In haar toespraak brak ze een lans voor de acute internist als hoofdrolspeler op de spoedeisende hulp.

Prof. dr. F.H. (Frank) Bosch, Radboudumc

Internist-intensivist Frank Bosch is met ingang van 1 april 2019 benoemd tot hoogleraar Acute Interne Geneeskunde bij het Radboudumc.

Frank Bosch gaf in zijn oratie inzicht in een aantal problemen in de acute zorg en een uitzicht op enkele mogelijke oplossingen. Hij sprak over de vastgelopen zorg voor de acuut zieke patiënt en liet zien dat een deel van de oplossingen gevonden moet worden in het beter organiseren van de afdelingen spoedeisende hulp, het beter communiceren tussen de EPD’s (elektronische patiëntendossiers) en het gestructureerd gaan invoeren van echografie.

De gehele inaugurele rede is hier te vinden.