Hoogleraren in de acute interne geneeskunde

Prabath Nanayakkara

Benoemd  per 1-1-2019. Het hing al een tijdje in de lucht, maar op maandag 7 januari werd, tijdens de nieuwjaarsborrel in het Amsterdam UMC, locatie VUmc, de benoeming publiek gemaakt. Onverwacht werd Prabath naar voren gehaald, en werd hij gefeliciteerd met zijn benoeming. En als verrassing bleken zijn bandleden aanwezig te zijn, met alle instrumenten, zodat hij, om het feest compleet te maken, meteen maar een liedje zong. De datum van de oratie volgt binnenkort, op onze Twitter account kan je ook een kort filmpje terugvinden.

Prof. Dr. J.C. (Jan) Ter Maaten, UMC Groningen

Op 11 april 2017 vond de oratie plaats van prof. dr. J.C. ter Maaten in het UMCG. In zijn inaugurele rede besprak hij de ontwikkeling van de acute (interne) geneeskunde. Hij betoogde in zijn oratie dat voor het leveren van excellente acute zorg meer specialisten aan de poort nodig zijn. Het Centrum Acute Zorg van het UMCG beoogt uitmuntende opvang, triage en behandeling van patiënten met een acute zorgvraag te bieden. Er zijn een aantal voorwaarden voor het leveren van excellente acute zorg. Samenwerking tussen SEH-artsen en ‘dedicated’ specialisten aan de poort is van groot belang. De acute internist heeft specifieke expertise op het gebied van patiënten met complexe ongedifferentieerde problematiek. De point-of-care echografie als aanvulling van de initiële medische beoordeling verhoogt de effectiviteit van de acute zorg.

Medische triage en verantwoorde risicostratificatie zijn essentieel voor coördinatie binnen de acute zorgketen. De uitdaging is om dit vorm te geven binnen een ‘base hospital’-concept en hybride Spoedeisende Hulp met ‘Critical Decision Unit’. Educatie dient gericht te zijn op training in de opvang van medische spoedsituaties, teamtraining en point-of-care echografie.

(tekst deels ontleend aan: http://www.rug.nl/news-and-events/events/inauguration/2017/1104-termaaten)

Prof. Dr. H.R. (Harm) Haak

Geneeskunde aan Rijks Universiteit Leiden

Proefschrift: “Adrenocortical Carcinoma” (1993)

Oratie: Op vrijdag 4 juli 2014 heeft Prof. dr. Harm Haak in het MUMC zijn ambt aanvaard als bijzonder hoogleraar ‘Interne Geneeskunde i.h.b. Acute Geneeskunde’ met als titel “All is well”. Focus van het onderzoek is het logistieke proces op de spoedeisende hulp en de zorg voor de oudere patiënt op de spoedeisende hulp.

Prof. Dr. H.A.H. (Karin) Kaasjagers, UMC Utrecht

Geneeskunde aan Rijks Universiteit Utrecht
Proefschrift: “Endothelin peptides and renal function in Humans” (1996)

Oratie: Op 4 maart 2015. sprak acute internist Karin Kaasjager haar inaugurele rede uit. Onder de aansprekende titel ‘First do no harm’ nam ze de luisteraar mee naar de spoedeisende hulp en het belang van de acute internist voor de patiënt. In haar toespraak brak ze een lans voor de acute internist als hoofdrolspeler op de spoedeisende hulp.