Studies

 

DISC studie

De DISC studie heeft als doel om te onderzoeken met welke criteria we het beste patienten met sepsis op de SEH kunnen identificeren.
Hierbij zullen naast scores als qSOFA en SIRS ook biomarkers betrokken worden. De studie is een voorbeeld van goede samenwerking tussen SEH-artsen en acute internisten. De inclusies zijn al een poosje gestart in het VUmc, maar binnenkort zullen ook andere centra meedoen! Hoofdonderzoeker zijn Kaoutar Azijli met Prabath Nanayakkara (Vumc)

Op de foto (een deel van) het DISC team in de VU!

 

INSOMNIA

Het doel van de INSOMNIA studie is om te onderzoeken of, en in welke mate patiënten in het ziekenhuis slechter slapen dan thuis en welke factoren hierin de belangrijkste rol spelen. De opzet is een zogeheten flashmob trial die begin 2017 zal plaatsvinden.

Het is bekend dat een verminderde kwaliteit van slaap gerelateerd is aan gezondheidsproblemen. Aangezien in het ziekenhuis juist het doel is om patiënten te laten herstellen van ziekte is een goede nachtrust essentieel. Een ziekenhuisafdeling moet er dan ook naar streven om de dagelijkse routine zoveel mogelijk te laten bijdragen aan het behoud van een goed slaap-waak ritme van de patiënt.

Er is weinig bekend over de kwaliteit van slaap op afdelingen in Nederlandse ziekenhuizen. Wij verwachten dat de slaapkwaliteit in het ziekenhuis slechter wordt ervaren dan thuis en dat omgevingsfactoren zoals geluiden en ziekenhuisritme hier de belangrijkste rol in spelen. In dat geval zouden hier gerichte interventies op kunnen plaatsvinden.

Het onderzoek zal plaatsvinden bij patiënten die liggen opgenomen op ‘normal care’ afdelingen (dus niet op bewaakte afdelingen zoals de MCU, ICU, CCU of stroke unit) door middel van afname van een vragenlijst.

Vraagstelling

Slapen patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis slechter dan thuis?
Zijn ziekenhuisgerelateerde factoren hierin het meest bijdragend?

Te verwachten resultaten

Naar aanleiding van deze gegevens verwachten wij een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over hoe het gesteld is met de slaapkwaliteit in Nederlandse ziekenhuizen en welke verstorende factoren voor slaap aangepakt moeten worden om de patiënten een betere nachtrust te bezorgen.

Meer informatie vind je op www.flashmobresearch.nl
Of volg het flashmob nieuws via #insomnia

APOP studie

In 2013 is het LUMC gestart met de APOP studie, een onderzoek om de zorg voor de zich Acuut Presenterende Oudere Patiënt te verbeteren. Acute presentatie op de spoedeisende eerste hulp en acute opname zijn geassocieerd met een hogere kans op achteruitgang in functioneren.

De APOP studie heeft als doel om in een vroege fase van presentatie een wetenschappelijk bewezen inschatting te maken, bruikbaar voor de zorg professionals, van het individuele risico op slechte uitkomsten. Met deze kennis kunnen we vervolgens gerichte interventies implementeren om de zorg voor deze kwetsbare groep patiënten te verbeteren.

Voor de APOP studie zijn al ruim 2.000 70-plussers geïncludeerd in het LUMC, Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp en Bronovo Ziekenhuis. Recentelijk is ook in het Erasmus MC met de inclusie van ten minste 500 patiënten gestart. Door de data van de ziekenhuizen te combineren kunnen we nauwkeuriger voorspellen wie het hoogste risico op achteruitgang heeft.

Voor meer informatie: www.apop.eu. of volg APOP op twitter @ APOPLeiden

Flashmob research

Een ludieke, doch serieuze en innovatieve manier waarmee er binnen de acute interne geneeskunde wetenschappelijk onderzoek is verricht, is Flashmob Research. Door middel van deze onderzoeksmethode kon er op één dag in meerdere ziekenhuizen zoveel mogelijk data verzameld worden rondom één onderzoeksvraag. De onderzoeksmethode hierbij was gebaseerd op flashmobs. Want terwijl het onderzoek slechts door een kleine groep voorbereid werd, kwamen op de dag zelf de onderzoekers ten tonele en verrichtten hun onderzoek. Hoe meer deelnemers, des te groter het succes. Door middel van de inzet van artsen verdeelt over ziekenhuizen in heel Nederland welke lokaal het onderzoek ondersteunden en coördineerden, kon er in korte tijd veel data worden verzameld. Op deze manier kon het zo zijn dat er op het eind van de dag voldoende data beschikbaar was om een onderzoeksvraag te beantwoorden. Het slagen van dit project heeft aangetoond dat het mogelijk is om op één dag populatie-data te verzamelen waarmee er antwoorden kunnen worden gevonden op relevante onderzoeksvragen.