Opleiding

Het aandachtsgebied Acute Geneeskunde is het onderdeel van de interne geneeskunde dat zich richt op de opvang en stabilisatie, diagnostiek en adequate aanvang van behandeling, van patiënten met een acute presentatie van een inwendige ziekte; en op de coördinatie en logistiek van deze zorg aan meerdere patiënten gelijktijdig.

De internist-acuut geneeskundige is deskundig op het gebied van de etiologie, diagnostiek en behandeling van acute geneeskundige aandoeningen. Meer specifiek beheerst de internist-acuut geneeskundige alle aspecten van de opvang, stabilisatie en eerste behandeling van acute geneeskundige problematiek, zowel op de Spoedeisende Hulp (SEH), op de verpleegafdeling als op de (spoed)polikliniek. Hij/zij kent de indicatiestelling voor het verrichten van noodzakelijke aanvullende diagnostiek, rekening houdend met urgentie en timing. Hij/zij beschikt over voldoende vaardigheden om met behulp van een generalistische differentiële-diagnostische benadering van de acuut zieke patiënt te komen tot een geïntegreerd beleidsplan (voor tenminste de eerst volgende 24 uur). Daarnaast beschikt hij/zij over ruime kennis en vaardigheden op het gebied van ALS (“advanced life support”), pijnbehandeling en toxicologie. De internist-acuut geneeskundige heeft ervaring en opleiding in de organisatie van acute zorg in de meest brede zin, zowel intra- en extramurale spoedopvang en rampengeneeskunde. De internist-acuut geneeskundige is in staat om doeltreffend samen te werken in het overgangsgebied met andere specialismen. Van de internist-acuut geneeskundige wordt een leidinggevende en/of voortrekkersrol verwacht bij de opleiding van AIOS interne geneeskunde en AIOS Spoedeisende Geneeskunde (SEG), evenals bij wetenschappelijk onderzoek. In dit verband moge worden verwezen naar de eindtermen van de opleiding Interne Geneeskunde.

 

Overzicht opleidingsprogramma differentiatie acute interne geneeskunde

 

StageDuur (mdn)Omschrijving
Basis acute geneeskunde 8Werkzaam op SEH: vaardigheden die nodig zijn bij de opvang, stabilisatie en behandeling van acute aandoeningen. Start met patiëntenlogistiek en supervisie taken. Spoedpoli.
Stage algemene intensive care geneeskunde3-6Vaardigheden opdoen in diagnostiek en vervolgbehandeling van de acute ernstig zieke patiënt op de IC. Vaardigheden ontwikkelen).
Stage extramurale activiteiten/RAV (regionale ambulance vervoer) en rampengeneeskundeTijdens deze stage dient kennis te worden verkregen van acute presentaties van ziektebeelden in de extramurale situatie, het transport van ernstig zieke patiënten en de logistiek van het transport. Tevens dient kennis te worden verkregen betreffende de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR).
Stage aanpalende vakgebiedenHierbij valt te denken aan cardiologie, longziekten, neurologie, anesthesie, consultatieve psychiatrie en infectieziekten.
Voortgezette stage acute geneeskunde8Toepassen verworven vaardigheden, supervisietaken en logistiek op de SEH.
Klinisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijsGedurende de gehele periode van het opleidingsprogramma dient aandacht te worden besteed aan de interpretatie van klinisch-wetenschappelijk onderzoek in de acute geneeskunde. Het cursorisch onderwijs zoals georganiseerd door de Sectie Acute Geneeskunde dient te worden gevolgd.
ToxicologieTijdens het aandachtsgebied worden vaardigheden verkregen op het gebied van intoxicaties en nucleaire-, biologische- en chemische rampen.

 

Informatie over de differentiatie tot acuut internist kun je vinden op de website van de Nederlandse Internisten Vereniging. Hier kun je de opleidingseisen vinden en je registreren voor de opleiding.

Daarnaast kun je specifieke informatie per regio vinden vinden op de website van de Opleidingsetalage.

 

 

Omschrijving vakgebied

Het aandachtsgebied Acute Geneeskunde is het onderdeel van de interne geneeskunde dat zich richt op de opvang en stabilisatie, diagnostiek en adequate aanvang van behandeling, van patiënten met een acute presentatie van een inwendige ziekte; en op de coördinatie en logistiek van deze zorg aan meerdere patiënten gelijktijdig.

 

De internist-acuut geneeskundige is deskundig op het gebied van de etiologie, diagnostiek en behandeling van acute geneeskundige aandoeningen. Meer specifiek beheerst de internist-acuut geneeskundige alle aspecten van de opvang, stabilisatie en eerste behandeling van acute geneeskundige problematiek, zowel op de Spoedeisende Hulp (SEH), op de verpleegafdeling als op de (spoed)polikliniek. Hij/zij kent de indicatiestelling voor het verrichten van noodzakelijke aanvullende diagnostiek, rekening houdend met urgentie en timing. Hij/zij beschikt over voldoende vaardigheden om met behulp van een generalistische differentiële-diagnostische benadering van de acuut zieke patiënt te komen tot een geïntegreerd beleidsplan (voor tenminste de eerst volgende 24 uur). Daarnaast beschikt hij/zij over ruime kennis en vaardigheden op het gebied van ALS (“advanced life support”), pijnbehandeling en toxicologie. De internist-acuut geneeskundige heeft ervaring en opleiding in de organisatie van acute zorg in de meest brede zin, zowel intra- en extramurale spoedopvang en rampengeneeskunde. De internist-acuut geneeskundige is in staat om doeltreffend samen te werken in het overgangsgebied met andere specialismen. Van de internist-acuut geneeskundige wordt een leidinggevende en/of voortrekkersrol verwacht bij de opleiding van AIOS interne geneeskunde en AIOS Spoedeisende Geneeskunde (SEG), evenals bij wetenschappelijk onderzoek. In dit verband moge worden verwezen naar de eindtermen van de opleiding Interne Geneeskunde.

 

Overzicht opleidingsprogramma differentiatie acute interne geneeskunde

 

StageDuur (mdn)Omschrijving
Basis acute geneeskunde 8Werkzaam op SEH: vaardigheden die nodig zijn bij de opvang, stabilisatie en behandeling van acute aandoeningen. Start met patiëntenlogistiek en supervisie taken. Spoedpoli.
Stage algemene intensive care geneeskunde3-6Vaardigheden opdoen in diagnostiek en vervolgbehandeling van de acute ernstig zieke patiënt op de IC. Vaardigheden ontwikkelen).
Stage extramurale activiteiten/RAV (regionale ambulance vervoer) en rampengeneeskundeTijdens deze stage dient kennis te worden verkregen van acute presentaties van ziektebeelden in de extramurale situatie, het transport van ernstig zieke patiënten en de logistiek van het transport. Tevens dient kennis te worden verkregen betreffende de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR).
Stage aanpalende vakgebiedenHierbij valt te denken aan cardiologie, longziekten, neurologie, anesthesie, consultatieve psychiatrie en infectieziekten.
Voortgezette stage acute geneeskunde8Toepassen verworven vaardigheden, supervisietaken en logistiek op de SEH.
Klinisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijsGedurende de gehele periode van het opleidingsprogramma dient aandacht te worden besteed aan de interpretatie van klinisch-wetenschappelijk onderzoek in de acute geneeskunde. Het cursorisch onderwijs zoals georganiseerd door de Sectie Acute Geneeskunde dient te worden gevolgd.
ToxicologieTijdens het aandachtsgebied worden vaardigheden verkregen op het gebied van intoxicaties en nucleaire-, biologische- en chemische rampen.

 

Informatie over de differentiatie tot acuut internist kun je vinden op de website van de Nederlandse Internisten Vereniging. Hier kun je de opleidingseisen vinden en je registreren voor de opleiding.

Daarnaast kun je specifieke informatie per regio vinden vinden op de website van de Opleidingsetalage.