cursussen

De NIV organiseert landelijke basiscursussen echografie waarin alle elementen van echografie die van belang worden geacht voor alle internisten, aan bod komen, zoals gedefinieerd in het document van de Taskforce Echografie van de NIV.  De eerste van deze cursussen is gehouden van 21 t/m 23 november 2018. In het projectplan wordenn ook andere cursussen genoemd die men kan volgen. Verder zal er in elke opleidingsregio een infrastructuur moeten komen, die garandeert dat er experts zijn op wie de beginnende echografist een beroep kan doen voor supervisie en om samen beelden te bekijken. Met de steun van een expert kan deze een portfolio bijhouden en geleidelijk een referentiekader voor pathologische bevindingen opbouwen.

De nieuwe data voor de NIV Echocursus zijn bekend:  23, 24 en 25 januari 2019. De cursus was binnen 24 uur al volgeboekt, maar er is de mogelijkheid om op de wachtlijst geplaatst te worden. Stuur hiervoor een mail naar Liselore Knape via de NIV.  

In het projectplan vind je meer informatie over ander cursussen