Bestuur junior NVIAG

Bestuur

De junior afdeling van de vakvereniging NVIAG is speciaal bedoeld voor alle fellows in opleiding tot internist met als aandachtsgebied acute geneeskunde. Tevens zijn wij er voor alle aios interne geneeskunde die overwegen dit aandachtsgebied te kiezen of het reeds gekozen hebben, maar nog niet aan hun specialisatie zijn begonnen.

Het bestuur bestaat per juni 2021 uit Linda Everlo (voorzitter, UMC Utrecht), Maarten van der Bie (secretaris, Erasmus MC), Michelle Mebius (chef onderwijs, LUMC) en Larissa van Essen (chef beroepsbelangen, UMCG).

Speerpunten van de junior NVIAG

  • Belangenbehartiging van de fellows acute interne geneeskunde binnen de vakvereniging NVIAG en daarbuiten.
  • Creëren van snelle communicatielijnen binnen het netwerk acute fellows
  • Profileren en promoten van ons jonge vakgebied
  • Bewaken van kwaliteit van opleiding acute interne geneeskunde en deze innoveren
  • Uitwisseling van kennis, ervaringen en cursusmateriaal
  • Bijhouden van ledenadministratie fellows acute interne geneeskunde
  • Behouden van agenda voor congres- en opleidingsdagen
  • Monitoren van instroom van jonge klaren op arbeidsmarkt

Leden

Mijn naam is Linda Everlo, sinds maart 2020 fellow acute interne geneeskunde in het UMC Utrecht. Per april 2020 ben ik voorzitter van de Junior NVIAG.
Ik vind het belangrijk om als fellows zoveel mogelijk een eenheid te vormen om gezamenlijke doelen beter te kunnen bereiken. Samen kunnen we onze collegae overtuigen van de meerwaarde van een acute internist op de werkvloer en daarmee onze instroom op de arbeidsmarkt verbeteren. Door als fellows goed met elkaar in contact te staan kunnen we bovendien onze kennis vergroten en onze opleiding verbeteren en innoveren. Loop jij ergens tegen aan in je differentiatie, denk jij dat iets beter kan of heb je een goed idee? Laat je stem horen op onze fellowdagen, ALV of mail naar l.everlo@umcutrecht.nl!

Linda Everlo

Voorzitter, Junior NVIAG

Mijn naam is Maarten van der Bie, vanaf september 2021 ben ik fellow acute geneeskunde in het Erasmus Medisch Centrum. Ik ben secretaris in het bestuur van de Junior NVIAG. Als bestuurslid van de Junior NVIAG wil ik werken aan een sterke en toekomstbestendige beroepsgroep en een markt waarin ieder centrum het belang ziet van een internist acute geneeskunde.

Maarten van der Bie

Secretaris, Junior NVIAG

Mijn naam is Michelle Mebius en sinds februari 2020 ben ik fellow acute interne geneeskunde in het LUMC. Vanaf juni 2021 ga ik het bestuur van de Junior NVIAG versterken als chef onderwijs. Daarnaast ben ik lid van de communicatiecommissie van de NVIAG.
In mijn rol als chef onderwijs, wil ik een actieve bijdrage leveren aan het organiseren van het landelijk fellowonderwijs en ook met creatieve ideeën het onderwijs verder verbeteren. Daarbij heeft de implementatie van point-of- care echografie in de opleiding mijn aandacht, waarbij het mij goed lijkt dit ook verder te integreren in het landelijk onderwijs. Naar verwachting behaal ik in 2022 mijn Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) en ik hoop de ervaringen die ik in dit opleidingstraject opdoe mee te nemen naar mijn nieuwe functie in het bestuur.
Als jullie input hebben om het landelijk onderwijs voor acute fellows verder te verbeteren, mail dan naar m.mebius@lumc.nl of spreek mij aan tijdens de fellowdagen!

Michelle Mebius

Chef onderwijs, Junior NVIAG

Mijn naam is Larissa van Essen. Ik ben sinds februari 2020 fellow acute interne geneeskunde in het hoge en prachtige noorden in het UMC Groningen. Per april 2021 ben ik chef beroepsbelangen. Ik ben daarnaast onderdeel van de beroepsbelangencommissie binnen de NVIAG en kan deze twee taken zo mooi combineren. Ik vind het belangrijk om samen te kijken hoe we de rol van de internist acute geneeskunde zo goed mogelijk naar buiten toe kunnen uitdragen en te laten zien wat de toegevoegde waarde is van ons prachtige vak. Daarnaast hoop ik dat we met elkaar onze kansen op de arbeidsmarkt weten te vergroten zodat uiteindelijk elke jonge klare ook daadwerkelijk als internist acute geneeskunde aan het werk kan. Kwaliteit, samenwerking en verbinding zijn wat mij betreft de sleutel tot succes.
In het dagelijks leven heb ik passie voor middellange afstand lopen en triatlons waar ik veel tijd aan besteed en enorm van geniet.
Mocht je ideeën hebben waar we mogelijk wat mee kunnen? Laat het vooral weten!

Larissa van Essen

Chef beroepsbelangen, Junior NVIAG