Bestuur junior NVIAG

Bestuur

De junior afdeling van de vakvereniging NVIAG is speciaal bedoeld voor alle fellows in opleiding tot internist met als aandachtsgebied acute geneeskunde. Tevens zijn wij er voor alle AIOS interne geneeskunde die overwegen dit aandachtsgebied te kiezen of het reeds gekozen hebben, maar nog niet aan hun specialisatie zijn begonnen.

Het bestuur bestaat per april 2020 uit Linda Everlo (voorzitter, UMC Utrecht), Tessa Smissaert van de Haere (secretaris, Amsterdam UMC), Niels Raaijmakers (chef onderwijs, Erasmus MC) en Marjolein Kremers (chef wetenschap, Maastricht University).

Speerpunten van de junior NVIAG

  • Belangenbehartiging van de fellows acute interne geneeskunde binnen de vakvereniging NVIAG en daarbuiten.
  • Profileren en promoten van ons jonge vakgebied
  • Bewaken van kwaliteit van opleiding acute interne geneeskunde en deze innoveren (bijv. implementatie point-of-care echografie)
  • Uitwisseling van kennis, ervaringen en cursusmateriaal
  • Bijhouden van ledenadministratie fellow acute interne geneeskunde
  • Behouden van agenda voor congres- en opleidingsdagen
  • Bijhouden van vacatures voor jonge klaren
  • Monitoren van instroom van jonge klaren op arbeidsmarkt

Speciale aandachtspunten van het huidige bestuur zijn het actief verwelkomen van nieuwe fellows, verbeteren van communicatie naar leden (o.a. door frequente nieuwsbrief en up-to-date houden website) en het inzichtelijk maken van in- en uitstroom van fellows.

 

Leden

Mijn naam is Linda Everlo, sinds maart 2020 fellow acute interne geneeskunde in het UMC Utrecht. Per april 2020 ben ik voorzitter van de Junior NVIAG.
Ik vind het belangrijk om als fellows zoveel mogelijk een eenheid te vormen om gezamenlijke doelen beter te kunnen bereiken. Samen kunnen we onze collegae overtuigen van de meerwaarde van een acute internist op de werkvloer en daarmee onze instroom op de arbeidsmarkt verbeteren. Door als fellows goed met elkaar in contact te staan kunnen we bovendien onze kennis vergroten en onze opleiding verbeteren en innoveren (bijv. betere implementatie point-of-care echografie).
Loop jij ergens tegen aan in je differentiatie, denk jij dat iets beter kan of heb je een goed idee? Laat je stem horen op onze fellowdagen, ALV of mail naar l.everlo@umcutrecht.nl!

Linda Everlo

Voorzitter, Junior NVIAG

Mijn naam is Tessa Smissaert van de Haere en sinds januari 2019 fellow acute interne geneeskunde in het Amsterdam UMC. Binnen het bestuur van de junior NVIAG heb ik de rol van secretaris op mij genomen. Ik hoop dat we als fellows een hechtere eenheid kunnen gaan vormen om zo onze rol binnen de interne geneeskunde kunnen verstevigen. Daarbij is belangrijk om de onderlinge communicatie tussen de fellows en de verschillende centra’s  te  stroomlijnen en verbeteren, ik hoop hieraan een bijdrage te kunnen leveren.
Buiten het werk om hou ik van koken, hardlopen en ga ik graag op reis.

Tessa Smissaert van de Haere

Secretaris, Junior NVIAG

Mijn naam is Niels Raaijmakers, sinds eind 2019 fellow acute interne geneeskunde in het Erasmus MC. In het bestuur van de Junior NVIAG ben ik chef onderwijs. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling/verbetering van het landelijk onderwijs en de acute opleiding. Ik hoop dit te kunnen bereiken met input van zoveel mogelijk fellows uit het hele land! 

Niels Raaijmakers

Chef onderwijs, Junior NVIAG

Mijn naam is Marjolein Kremers, momenteel PhD-student acute geneeskunde. In april 2016 ben ik gestart met mijn differentiatie acute geneeskunde in het Radboudumc. Per april 2017 heb ik mijn opleiding onderbroken t.b.v. een PhD traject aan Maastricht University, met als onderwerp de organisatie en kwaliteit van de acute zorg. Op 1 september 2020 zal ik mijn opleiding continueren in het UMCU.

In het bestuur van de junior DAM ben ik chef wetenschap. Ik zal me hard maken om wetenschappelijk onderzoek een prominente rol binnen de acute geneeskunde te laten innemen en fellows hier zoveel mogelijk bij te betrekken. Ik geloof in samenwerking om wetenschappelijke projecten meer gewicht te geven, alsmede in het belang van projecten die toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Mocht jij interesse hebben in deelname aan wetenschappelijk onderzoek of andere ideeën die te maken hebben met wetenschap, laat het me weten!

Marjolein Kremers

Chef wetenschap, Junior NVIAG