Bestuur junior DAM

Bestuur

De junior afdeling van de vereniging Dutch Acute Medicine is speciaal bedoeld voor alle fellows in opleiding tot internist met als aandachtsgebied acute geneeskunde. Tevens zijn wij er voor alle AIOS interne geneeskunde die overwegen om dit aandachtsgebied te kiezen of het reeds hebben gekozen maar nog niet aan hun specialisatie zijn begonnen.

Per voorjaar 2018 is er een nieuw junior-DAM bestuur. Alle oude bestuursleden hebben de opleiding tot internist voltooid. Het nieuwe junior-DAM bestuur bestaat uit Maryse Besseler (voorzitter), Willemijn Huiszoon (secretaris), Thijs van Herpt (chef onderwijs) en Jan Willem Uffen (chef wetenschap). Doelstellingen van het huidige bestuur zijn het verbeteren en up to date houden van de lijst met fellows en jonge klaren, het vereenvoudigen van aanmelden voor de fellowdagen en het verder professionaliseren van de juniorDAM.

Speerpunten van de Junior DAM

  • Belangenbehartiging van de fellows acute interne geneeskunde binnen de vereniging voor acute interne geneeskunde en daar buiten.
  • Onderlinge communicatie en uitwisseling van informatie tussen de fellows acute geneeskunde in Nederland faciliteren.
  • Bevorderen van kennis en vaardigheden specifiek behorend tot het subspecialisme acute geneeskunde.
  • Informatie bijhouden over cursorisch onderwijs.
  • Agenda voor aanstaande congres- en opleidingsdagen bijhouden.
  • Cursusmateriaal van fellowdagen uit het verleden bundelen.
  • Vacatures bijhouden voor fellows die binnenkort hun opleiding afronden.

Leden

Mijn naam is Maryse Besseler en sinds juni 2018 de nieuwe voorzitter van de junior DAM. Ik ben als fellow werkzaam binnen het MST/UMCG. De acute geneeskunde is een jong en dynamisch vakgebied, waarin wij als (junior) DAM willen bijdragen om ons vakgebied te profileren en te blijven verbeteren. Speerpunten hierbij zijn de acuut zieke oudere patiënten, organisatie van acute zorg, echografie en wetenschap. Daarnaast willen wij een belangrijke rol spelen in de verbinding tussen (aanstaande) collega’s en het uitwisselen van ervaring en informatie.

Maryse Besseler

Voorzitter, Junior DAM

Mijn naam is Willemijn Huiszoon, sinds mei 2017 fellow acute interne geneeskunde in het UMC Utrecht. Binnen het bestuur van de JDAM heb ik de rol als secretaris op mij genomen. Daarbij werk ik ook samen met de communciatiecommissie van de DAM. Ik vind het belangrijk dat we als fellows meer een eenheid gaan vormen. Ik wil graag de onderlinge communicatie en uitwisseling van informatie tussen de fellows uit verschillende centra faciliteren en verbeteren. Door het uitwisselen van ervaringen kunnen we de opleiding inhoudelijk nog beter maken, zeker nu het opleidingsplan 2.0 in de maak is. Als ik niet aan het werk ben hou ik van borrelen met vrienden (of collega fellows ;-)), samen zijn met mijn gezin en sportieve activiteiten in de buitenlucht.

Willemijn Huiszoon

Secretaris, Junior DAM

Mijn naam is Thijs van Herpt, ik ben sinds mei 2017 fellow acute interne geneeskunde vanuit het Erasmus MC. Ik zit in het junior DAM als chef onderwijs omdat ik mijn bijdrage wil leveren aan de landelijke verbetering van het onderwijs en de acute opleiding. Daar zie ik een hoop uitdagingen en mogelijkheden voor de komende tijd. Als jullie me niet kunnen vinden in het Erasmus MC doe ik op dit moment het perifere deel van mijn opleiding in het Amphia ziekenhuis in Breda.  Als ik daar niet ben, zit ik vast op de wielrenfiets of ben ik in de bergen!

Thijs van Herpt

Chef onderwijs, Junior DAM

Mijn naam is Jan Willem Uffen, sinds januari 2017 ben ik fellow acute geneeskunde vanuit het UMC Utrecht. Sinds januari 2018 doe ik promotieonderzoek binnen de acute geneeskunde naar sepsis op de spoedeisende hulp. In het bestuur van de junior DAM ben ik chef wetenschap. Ik zorg ervoor dat onderzoek een prominente rol heeft binnen de acute geneeskunde. Als chief editor van 4DAM breng ik elke maand een overzicht uit met de nieuwste inzichten en onderzoeken binnen ons vakgebied. Daarnaast willen we vanuit de junior DAM samenwerking op onderzoeksgebied binnen de acute geneeskunde bevorderen.

Jan Willem Uffen

Chef wetenschap, Junior DAM