Achtergrond en projectplan

Point-of-care ultrasound (PoCUS), ook wel bed-side echo of spoedechografie genoemd, is een gefocuste vorm van echografie waarbij snel en gericht relatief simpele vragen kunnen worden beantwoord, vaak binair gesteld: is er wel of geen pericardvocht? Is er wel of geen hydronefrose? PoCUS kan het diagnostisch proces aanzienlijk versnellen en therapie bijsturen, juist als deze herhaald wordt toegepast. Mede door toenemende technische ontwikkelingen, toenemende mobiliteit van apparaten (tot jaszak formaat) en het meer betaalbaar worden van deze apparaten neemt het gebruik van PoCUS een vlucht. PoCUS is uitermate geschikt voor de diagnostiek en resuscitatie van (potentieel) vitaal bedreigde patiënten en wordt dan ook al veel toegepast op de SEH door de internist acute geneeskunde. Echografie aan bed kan echter ook in niet-acute situaties (procedures zoals nier- en schildklierbiopten) uitermate nuttig zijn en wordt ook al jaren toegepast door andere differentiaties binnen de interne geneeskunde.

De Nederlandse Internisten Vereniging heeft besloten echografie een plaats te geven in de opleiding tot internist wat ondertussen ook staat beschreven in het vernieuwde opleidingsplan. In 2020 dient elk opleidingsziekenhuis een start te hebben gemaakt met het opleiden van aios in de echografie. Er is een landelijke taskforce opgericht die de contouren van de echografie voor internisten verder zal uitwerken. Dit projectplan is als bijlage vindbaar in het opleidingsplan en staat hieronder weergegeven.

Projectplan echografie