Achtergrondinformatie   ‘Acute interne geneeskunde voor de oudere patiënt’.

Faculty:

Simon Mooijaart, internist ouderengeneeskunde,

Oscar de Vries, internist ouderengeneeskunde en internist acute geneeskunde,

Marije van der Velde, internist acute geneeskunde.

 

“SEH raakt verstopt door vergrijzing” (B. Knoop, Medisch Contact, juni 2016). De medische, non-traumatische, urgente zorgvragen neemt toe, met name door patiënten ouder dan 70 jaar. Bij 70-80% van de 70-plussers is sprake van multimorbiditeit. Dit is bij uitstek het terrein van de internist, die zich immers niet één orgaan of ziektebeeld maar juist het complex aan aandoeningen behandelt. De NIV en de NVIAG zien dan ook een belangrijke rol weggelegd voor de (acute) internist in de behandeling van de acute zorgvragen van de oudere, multimorbide patiënt.

 

Hoewel internisten ervaring hebben met multimorbiditeit en acute zorgvragen, blijkt de specifieke kennis van de zorg voor oudere patiënten bij internisten nog beperkt te zijn.  Zo hebben Blomaard et al. aangetoond dat slechts bij ca 10% van de kwetsbare ouderen die op de SEH gezien zijn door de internist, kwetsbaarheid wordt gedocumenteerd in het medisch dossier en hieraan consequenties worden verbonden voor diagnostiek en behandeling. Dit was de aanleiding voor het opzetten van deze cursus, die als doel heeft om de kennis en vaardigheden ten aanzien van de zorg voor de acuut zieke oudere patiënt bij (acute) internisten te verbeteren. Deze cursus is bedoeld om naast achtergrondinformatie ook praktisch bruikbare tools te geven om kwaliteit van zorg voor de acuut zieke ouderen te garanderen.  Daarnaast is het doel van deze cursus om de communicatie en samenwerking met andere specialisten op het gebied van acute zorg en ouderengeneeskunde te verbeteren.

De onderwerpen die interactief behandeld worden tijdens deze cursus zijn: 

  1. Wat houdt kwetsbaarheid van de oudere patiënt in en waarom is het belangrijk om te weten of een patiënt kwetsbaar is?
  2. Wat is het nut en/of de noodzaak van het comprehensive geriatric assessment bij acuut zieke kwetsbare ouderen?
  3. Cognitieve stoornissen bij de acuut zieke oudere patiënt: diagnostiek en behandeling.
  4. De atypische presentatie van acute ziektebeelden bij de oudere patiënt en hoe hiermee om te gaan.
  5. Welke instanties zijn er betrokken bij en welke regelgeving is er ten aanzien van de zorg voor acuut zieke ouderen buiten het ziekenhuis? Een overzicht van de eerstelijns en anderhalvelijns acute opnamemogelijkheden.

Tenslotte is het belangrijk om te vermelden dat deze cursus een pilot-versie betreft, waarvan de ervaringen gebruikt zullen worden om de inhoud van deze cursus verder te optimaliseren. We zullen u daarom actief om feedback vragen over de ervaringen die u heeft opgedaan. Ook de cursuskosten zijn hierop aangepast.