Op 4 maart jl. sprak Karin Kaasjager, acute internist, haar inaugurele rede uit. Onder de aansprekende titel ‘First do no harm’ nam ze de luisteraar mee naar de SEH en het belang van de acute internist voor de patiënt. In haar toespraak brak ze een lans voor de acute internist als hoofdrolspeler op de SEH. De spoedzorg met haar patiënten is erg aan verandering onderhevig. Hierdoor is het nodig dat de acute internisten zich hard maken voor de zogeheten ‘ zesde zorgstroom’ – die ze vanaf dag de acute interne zorg noemt. Een voorbeeld vormt hoe de traumatologen al jaren hun spoedzorg en netwerk organiseren. Een belangrijke taak voor acute internisten van nu is om te zorgen dat de interne patiënten, met multimorbiditeit en complexe klachten optimale zorg krijgen vanaf het moment van presentatie. Versnippering en vele consulten op de SEH dienen vermeden te worden, en daar speelt de acute internist een belangrijke rol in.

Verder stipte ze aan hoe ze via diverse andere specialismen (nefrologie-intensive care-vasculaire ) uiteindelijk bij de acute geneeskunde terecht kwam. Met de beeldspraak dat acute geneeskunde eigenlijk de jongste loot is van een baobab boom maakte ze het punt dat de acute geneeskunde, weliswaar jong, de generalistische kant van de interne kan bewaken. Een baobab is eigenlijk een omgekeerde boom, en zo vormt de loot eigenlijk de kroon, hier komen alle differentiaties samen. Hierbij is uiteraard nauwe samenwerking met de andere aandachtsgebieden vitaal.

Als laatste besprak ze ook hoe de acute internist, een vitale rol kan spelen in ‘ choosing wisely’ ; het afwegen van welke zorg op welk moment nog gepast is. Dan gaat het ook over behandelbeperkingen, met de woorden van Arthur Bloomfield: ‘There are some patients we cannot treat. There are none we can not harm. ‘

Al met al was het zeer inspirerende rede, waarbij een duidelijke beroep wordt gedaan op alle internisten om ons hard te maken voor dit profiel.