Beste NVIAG leden,

In de recente nieuwsbrief hebben we aangekondigd dat er in juni weer een congres van de NVIAG zou zijn. De voorbereidingen hiervoor waren in volle gang en net als voorgaande jaren zou er in maart en april nog heel veel aan de voorbereiding moeten worden gedaan. Het zal u niet verrassen dat die voorbereidingen inmiddels volledig tot stilstand zijn gekomen door het om zich heen grijpend virus.

De verwachting is dat het nog weken gaat duren voordat we mogelijk weer iets aan voorbereidingen zouden kunnen doen. Dat maakt dan wel dat de tijd te kort wordt om het nog goed te kunnen voorbereiden. Wij zijn van mening dat we beter geen congres kunnen houden dan een slecht congres.

Met andere woorden: dit jaar zal er geen NVIAG-congres zijn. We gaan er wel vanuit dat dit volgend jaar wel weer gaat gebeuren en in principe willen we dan een meerdaags congres houden. Dit willen we zo omdat het thema van dit jaar zonder problemen kan worden doorgetrokken naar volgend jaar terwijl we ook nog de nodige aandacht kunnen geven aan de gevolgen en afhandeling van de huidige epidemie. U weet dat het thema van dit jaar “ABCDE out of the comfortzone” is, en aangezien nu iedereen uit zijn comfortzone is past dat heel fraai. Ook geeft het iedereen de gelegenheid om de dit jaar misgelopen nascholingspunten in te halen.

Met vriendelijke groet,
De congrescommissie