Afgelopen week, op 11 april, was de oratie van prof. dr. J.C. ter Maaten. De  titel was ‘Service vanuit excellentie en passie. ‘ In zijn toespraak betoogde hij onder meer dat voor het leveren van excellente acute zorg meer specialisten aan de poort nodig. Acute (interne) geneeskunde is service aan de patiënt. Service die bestaat uit de bouwstenen: samenwerking, effectiviteit, respect, verantwoordelijkheid, innovatie, coördinatie en educatie. Het doel is excellente zorg.Voor een meer uitgebreide samenvatting zie: http://www.rug.nl/news-and-events/events/inauguration/2017/1104-termaaten