Wellicht hebben jullie via diverse kanalen al gehoord over het landelijke programma “Met spoed beschikbaar”, dat als doel heeft versnelling van digitale gegevensuitwisseling in de acute zorgketen te realiseren. Hierdoor worden zorgverleners in de acute zorg beter ondersteund in hun werk, waardoor de patiënt sneller de juiste zorg ontvangt.

Het programma is een samenwerking van de branche- en beroepsorganisaties in de spoedzorg, Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, ministerie van VWS, Nictiz en VZVZ. Door middel van zogeheten koploperprojecten, coalities van twee zorgaanbieders in de acute zorgketen en hun leveranciers, wordt de digitale gegevensuitwisseling gerealiseerd. Het Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis zijn al actief als koplopers en er zijn nog diverse aanmeldingen binnen en gesprekken gaande vanuit het programma met andere ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsenpraktijken en meldkamers.

We houden jullie op de hoogte van de activiteiten van “Met spoed beschikbaar”, omdat we het als NVIAG een belangrijk onderwerp vinden en hopen meer koplopers aan te dragen vanuit de ziekenhuizen.

Je kunt hier als internist acute geneeskunde een rol bij spelen door het met de verantwoordelijke voor de afdeling spoedeisende hulp en er met de leverancier van het ZIS over in gesprek te gaan.

Meer informatie is te vinden via www.metspoedbeschikbaar.nl. Tevens vind je hier nog factsheets en een regiokaart die inzichtelijk maakt welke zorgaanbieders met elkaar samenwerken aan digitale gegevensuitwisseling of dit hebben gerealiseerd, om welke uitwisseling het gaat en welke leveranciers daarbij betrokken zijn.