Frank Bosch gaf in zijn oratie inzicht in een aantal problemen in de acute zorg en een uitzicht op enkele mogelijke oplossingen. Hij sprak over de vastgelopen zorg voor de acuut zieke patiënt en liet zien dat een deel van de oplossingen gevonden moet worden in het beter organiseren van de afdelingen spoedeisende hulp, het beter communiceren tussen de EPD’s (elektronische patiëntendossiers) en het gestructureerd gaan invoeren van echografie. Daarnaast behandelde de hoogleraar de negatieve gevolgen van een ziekenhuisopname voor de individuele patiënt en bekeek hij kritisch de manier waarop gesprekken over behandelbeperkingen vaak gehouden worden. Hij bepleitte dat de patiënt zelf meer betrokken moet worden bij de beslissing of inwendig onderzoek (obductie) verricht zal worden na het overlijden. Ook het belang van wetenschappelijk onderzoek als bron voor continue verbetering van de kwaliteit van zorg en het belang van daglicht voor herstel bij een ernstige ziekte werd besproken.

De gehele inaugurele rede is via deze link terug te vinden.