Via de NIV bent u vast al op de hoogte gebracht van de marktscan acute zorg. Mocht je het gemist hebben: Minister van VWS evalueert momenteel de inrichting van de acute keten en heeft zij de NZa daarbij opdracht gegeven de toegankelijkheid van de acute zorg in Nederland te onderzoeken. Deze ‘marktscan acute zorg’ zal aan het einde van de zomer door de NZa worden gepubliceerd en zal een actuele analyse geven van de acute zorgketen op landelijk en regionaal niveau. De verwachting bestaat dat deze marktscan in belangrijke mate invloed zal hebben op de toekomstige inrichting van de acute zorg. Naast getalsmatige analyses biedt de NZa door middel van een online enquête ook uitdrukkelijk de mogelijkheid om inzichten en ervaringen in de (toegankelijkheid van de) acute zorgketen te delen.

Vul de enquête hier in vóór 19 juni en draag bij aan de toekomst van de acute zorg!