Komende Webinar van de NVIAG 

2 September 2020, 19:00 uur

Het zal u allen niet zijn ontgaan dat er de afgelopen maanden een en ander in de gezondheidszorg is veranderd ten gevolge van de Corona pandemie. Door deze pandemie is er in Nederland een moment gekomen dat de gezondheidszorg overspoeld dreigde te raken. Dit heeft een zeer grote impact gehad op onze “normale” werkwijzen.

Door de pandemie en de beperkingen die werden opgelegd om verdere verspreiding van het virus in Nederland te voorkomen zijn de mogelijkheden voor nascholing drastisch verminderd. Ook het jaarlijkse congres van de NVIAG is in de strijd gebleven en moest worden afgeblazen. In de loop van de afgelopen maanden zijn er meerdere Webinars  geweest waarin informatie over COVID19 werd gedeeld. Ook is er voor diverse betrokken dokters uitgebreid landelijke pers en media aandacht geweest. 

Daarnaast is er eigenlijk geen of weinig aandacht geweest voor de beheerders van de toegangspoort tot het ziekenhuis in casu de acute internisten ed.

Nu de belangrijkste rookgordijnen zijn opgetrokken van de drukte rondom de COVID19 vinden wij het belangrijk om ook op digitale wijze, via een webinar, aandacht te besteden aan wat deze pandemie voor de acute internisten betekent en wat we van de gang van zaken kunnen leren. We denken hierbij specifiek aan wat er organisatorisch te leren is voor een mogelijke volgende periode van opflakkering van deze pandemie of voor een pandemie door weer een ander virus. 

De huidige pandemie heeft ons ook een paar minder bekende fenomenen laten zien en dan met name de stollingsproblematiek bij virus infecties. Fenomenen die mogelijk ook bij andere virussen kunnen spelen maar nog nooit veel aandacht hebben gekregen.

Wij denken dat de Webinar die wij op 2 september gaan houden interessant is voor acute internisten, AIOS interne geneeskunde, fellows acute geneeskunde en eigenlijk voor alle internisten die te maken hebben of hebben gehad met COVID19 verdachte of COVID19 bewezen patiënten op de SEH. In de twee uur die de Webinar gaat duren worden naast een beschouwing over crisis management en “best practices” op de SEH ook ingegaan op de trombo-embolische problemen bij de COVID19 patiënten. Een beschouwing over de wijze hoe een volgende pandemie kan worden tegemoet worden getreden zal het slot van de Webinar gaan vormen.

Het NVIAG congres dat voor dit jaar gepland was, kon niet doorgaan. Dit heeft als ongewenst neven effect, dat er voor de acute internisten minder gelegenheid is geweest voor nascholing. Volgend jaar hopen we dat er wel weer een min of meer normaal congres kan gaan plaatsvinden. We gaan er nu van uit dat het mogelijk gaat zijn om een congres van drie dagen te houden. Te beginnen op woensdagmiddag en eindigend op vrijdag middag. Het plan is om het programma dat eigenlijk voor dit jaar in de planning stond grotendeels over  te zetten naar volgende jaar.

Op dit moment is het  congres van 2021 gepland om op woensdag 2 juni te beginnen en op vrijdag 4  juni te eindigen. Voor nadere informatie, houdt de Website van de vereniging in de gaten. Zodra er meer informatie beschikbaar is, zal dit daar worden bekendgemaakt. 

Mede namens de overige leden van de NVIAG congres commissie.

Dr. H.S.Brink  internist acute geneeskunde, nefroloog

Webinar 2 September 2020