De afgelopen jaren is de junior-DAM vertegenwoordigd geweest door Noortje Briët-Schipper (Erasmus MC) en Anique Baten (Radboudumc). Sinds dit jaar is de commissie uitgebreid met een 3e lid, te weten Marjolein van Maanen (AMC). En nu is de tijd gekomen voor Noortje en Anique om het stokje over te geven aan 2 nieuwe bestuursleden. Op de ALV tijdens de fellowdag 30 oktober zijn er 3 nieuwe bestuursleden aangesteld. Het bestuur zal versterkt worden door Gerrie Prins-van Gilst en vanaf volgend jaar zullen ook Lieve Knarren en Rogier Quax zich aansluiten.
Samen met Marjolein zullen zij zich komende tijd in gaan zetten voor de beroepsbelangen, meedenken met organisatie van fellowdagen en het stimuleren van de samenwerking tussen de verschillende opleidingsregio’s, om zo elkaar te kunnen versterken.