Echocasus

Afsluitende traditie: Echografie casus

Een 38-jarige patiënte, bekend met stadium IV Hodgkin lymfoom waarvoor zij een kuur Br-AVD (brentuximab, doxorubicine, vinblastine, dacarbazine) heeft ondergaan waarna er complete metabole respons is opgetreden, werd op de SEH gezien wegens  koorts en hypotensie.

U verricht na de ABCDE, waarbij naast hypotensie met tachycardie ook een evidente tachypnoe en verminderd ademgeruis links basaal wordt geobserveerd, een POCUS van IVC, hart en longen.

Vragen:

  • Hoe interpreteert u het beeld van de linkerlong?
  • Past het beeld van de linkerlong bij de initiële werkdiagnose pneumosepsis?

Toelichting casus:
Het beeld van de linkerlong werd geïnterpreteerd als posterobasaal irregulaire pleura met lokaal pleuravocht en een enkele B-lijn. Er werd geen spine sign gezien, apicaal in de linkerlong en in de gehele rechterlong werd een A-lijnenpatroon gezien. De IVC was ruim 1cm met geschatte collaps van 30%, in de PSLA view werd een hyperdynamisch hart gezien zonder pericardvocht, er was geen septumdeviatie.

Concluderend is het beeld van de long suggestief voor een infiltraat links basaal en kan dit goed passen bij een pneumosepsis.

Point-of-care echografie van de longen kent een hoge accuraatheid en is voor het beoordelen van aanwezigheid van een consolidatie sensitiever vergeleken met een thoraxfoto. POCUS verkort tijd die nodig is voor diagnostiek en faciliteert daarmee het snel starten van gerichte therapie.

Bij POCUS van de longen worden de pleura en het daar vlak onder gelegen(artefacten van het) longparenchym onderzocht op minimaal vier verschillende punten: anterior mid-claviculair 2e ICR, voorste axillairlijn 5e ICR, midaxillair diafragma en posterolateraal ofwel PLAPS-punt.

Geconsolideerd longweefsel is door afname van luchthoudendheid zichtbaar bij echografie en artefacten worden gebruikt om aanwezigheid van een consolidatie te beoordelen. Lokale B-lijnen,  verticale lijnen van tenminste 15 cm die ontstaan door intersititeel vocht, kunnen worden gezien. Daarnaast kan de afgrenzing van een consolidatie een rafelig aspect hebben door aangrenzend belucht longweefsel (‘shred-sign’). Tevens kan irregulaire pleura zichtbaar zijn en alveolaire consolidatie kan een patroon geven dat erg lijkt op het echografische beeld van leverparenchym (‘hepatisatie’). Bij vergevorderde consolidatie kan een luchtbronchogram zichtbaar zijn (bij deze casus niet waargenomen).

Conclusie: longechografie kent een hogere sensitiviteit vergeleken met een thoraxfoto bij het vaststellen van een consolidatie, artefacten worden gebruikt om mogelijke aanwezigheid ervan te beoordelen.

Bronnen:
Zanobetti M et al. Point-of-Care Ultrasonography for Evaluation of Acute Dyspnea in the ED. Chest 2017; 151:1295-1301

Wimalasena Y et. al. Lung ultrasound: a useful tool in the assessment of the dyspnoeic patient in the emergency department. Fact of fiction? Emergency Medical Journal 2018;35:258-266