Beste (bijna) jonge klare,

De onzekerheid over het bemachtigen van een baan was voor de jonge internist in tijden niet zo groot als nu. En dat roept angst, frustratie en ongenoegen op. Ook niet gek, aangezien we gedreven professionals zijn, die zich elke dag inzetten voor een ideaal door zich gedurende vele jaren specifiek op te leiden. Maar in de huidige realiteit is het aan het einde van de opleiding nog maar de vraag of we dit mooie vak kunnen uitoefenen, en zo ja, tegen welke concessies en onder welke voorwaarden.

Het capaciteitsorgaan voorspelt dat de zorgvraag voor de interne geneeskunde in de komende 10 jaar met 20% zal groeien. Het huidige hoofdlijnenakkoord geeft echter 0% groeimogelijkheid. Dit betekent dat er zonder interventie in 2024 waarschijnlijk 100 fte aan internisten te veel zal zijn opgeleid.

Omdat wij allen dit mooie vak willen uitoefenen, moeten we er ook alles aan doen om bovenstaande te voorkomen of in ieder geval het overschot aan fte te beperken. De eerste, maar ook blijvend belangrijke stap is het heel goed in beeld brengen van zowel de grootte van het probleem alsmede de onderliggende oorzaken.

En daar hebben wij jullie hulp voor nodig!

Door deze enquête in te vullen geef je kwalitatieve verdieping op de getallen.en hebben wij niet alleen zicht op de actuele werkloosheid, maar ook op hoe snel mensen een vast contract krijgen en hoeveel inspanning ze hiervoor moeten leveren. Tot slot zorg je ervoor dat we ook kunnen blijven werken aan de verbetering van de opleidingskwaliteit.

De uitkomst van de enquête is voor de JNIV essentieel om samen met de NIV, en later ook andere partijen, te zoeken naar oplossingen.

Om écht een verschil te kunnen maken, hebben we een zo hoog mogelijke respons rate nodig. Om die reden vragen we je om de enquête op persoonlijke titel in te vullen. We gaan uiteraard vertrouwelijk om met alle data.

Graag ontvangen we je reactie vóór 18 januari 2021!

Ons streven is om de data in het voorjaar van 2021 te presenteren.

Bij voorbaat veel dank!

Namens het JNIV-bestuur,

Anja van Gucht en Oscar Smeekes

Link naar de enquête: https://forms.gle/tAwZj6rR736bS42L6

Bij vragen mag je mailen naar enquetejniv@gmail.com